Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Styrket stillingsvern for midlertidig ansatte

Det er ikke lov å dekke et varig arbeidskraftbehov med vikarer, fastslår Høyesterett i en fersk dom. (frifagbevegelse.no)

LO vil se på legepraksis

LO-leder Gerd Liv Valla mener at legenes sykemeldingspraksis bør være et viktig punkt i det videre arbeidet med å få ned sykefraværet. (aftenposten.no)

Klare til lokal dyst

Medlemmer av lokale forhandlingsutvalg kvesset klørne og gjorde seg klar for årets lokale lønnsforhandlinger.

Pensjonistkonferansen i Karasjok valgte ny Pensjonisttillitsvalgt

Pensjonisttillitsvalgte fra 20 lokalforeninger i Fagforbundet Finnmark var nylig samlet til konferanse i Karasjok.

Forsikringssamarbeid i Nord-Norge

Fagforbundet i Troms, Finnmark og Nordland har i løpet av det første halvåret i år hatt et utvidet samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Grunnen til dette er innføringen av Fagforbundets Gruppeforsikring som begynte å virke fra 1. august i år.

Oversikt over kurs og opplæring høst/vinter 2006

Oversikten over kurs og opplæring i regi av Fagforbundet Finnmark for andre halvdel av 2006 er klar.

Kø og irritasjon (Info. fra Fagforbundet sentralt om Gruppeforsikringen og fakturaer)

Mange medlemmer er oppgitte og irriterte over venting og kø på telefonene til Fagforbundet om dagen. Veldig mange medlemmer kontakter oss fordi de har fått enda en regning på gruppforsikringen. Det gir lange ventetider.

Fagforbundet stiller krav til regjeringa

Fagforbundet har lagt fram en liste med fem krav til statsbudsjettet neste år.

Pensjonistkonferanse i Fagforbundet Finnmark

Fagforbundet Finnmark arrangerer konferanse for pensjonisttillitsvalgte i lokalforeningene på Rica hotell Karasjok 3. - 5. september.

Spørsmål og svar om gruppeforsikringen

Fagforbundets gruppeforsikring begynte å gjelde fra 1. august i år. I den forbindelse er det mange medlemmer som henvender seg til kontoret vårt for å få svar på en del spørsmål vedrørende ordningen.