Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Kommunal kompetanse inviterer til Match-dagskonferanse

Kommunal kompetanse inviterer til Match -dagskonferansen: "Å finne styrke i mangfoldet" på Radisson SAS hotell, Tromsø, tirsdag 12.september 2006, kl 09.00 - 15.30

Håndtering av faktura for Gruppeforsikring

Faktura for innbetaling av første måneds premie til Fagforbundets Gruppeforsikring er nå sendt ut. Dersom du feilaktig har mottatt faktura - og du ønsker å si nei til forsikringen, er det bare å la være og betale.

Yrkeskonferanse for Tannhelsesekretærer i de tre nordligste fylkene

6. og 7. juni arrangerte Fagforbundet SHS i Nordland Troms og Finnmark yrkeskonferanse for medlemmer tilsatt som Tannhelsesekretær.

LOs sommerpatrulje er i gang

Mandag 26. juni startet LOs sommerpatrulje opp med oppsøkende virksomhet i flere av landets fylker.

Opplæringsansvarlige fra hele landet var samlet i Finnmark

Fagforbundet Finnmark arrangerte samling for alle opplæringsansvarlige i Fagforbundet, denne gangen i Sør-Varanger.

Seksjonskonferanser 2007

Det skal være seksjonskonferanser i alle 4 seksjonene i tillegg til pensjonist- og ungdomsutvalget i 2007. Konferansene skal avholdes i Karasjok i perioden 20. til 22. februar 2007.

Reisestipend for tilsatte i KA - sektoren

Det sentrale, partssammensatte etter- og videreutdanningsutvalget på KA-sektoren (EVU-utvalget) har besluttet å videreføre ordningen med et reisestipend for kirkelige tilsatte. Stipendets målsetning er å inspirere til yrkesmessig og tverrfaglig utvikling på sektoren.

Informasjon om gruppeforsikringen

I juni/juli får alle medlemmer som ikke har reservert seg, den første regningen for gruppeforsikring fra Sparebank 1. Vi har laget et informasjonsark som du kan hente ned i PDF-format

Felles fagdager for medlemmer i alle 4 seksjoner

For første gang i Fagforbundet Finnmarks historie har seksjonene samarbeidet om et fagdagstilbud for samtlige medlemmer.

Enighet i NAVO-oppgjøret

Minstelønnssatsene for LO-medlemmer i sykehusene går opp med rundt 8000 kroner i gjennomsnitt etter at Navo Helse og LO tirsdag ble enige om en ny tariffavtale.