Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Nordområde- og sykehusdebatt i Alta

Dette var to av sakene som ble debattert på representantskapets høstmøte i Fagforbundet Finnmark nylig. Dessuten fikk rådgiver ved kompetansesenteret for Nord-Norge, Odd Arne Heggås, med seg lykkeønskninger på veg inn i pensjonisttilværelsen.

5 000,- til Leger uten grenser

Fagforbundet Finnmark har hatt representantskapsmøte og bevilget kroner 5.000,- til årets TV-aksjon. Fylkeskretsen oppfordrer fagforeningene i Finnmark til også å gi en gave. Forbundet sentralt har bevilget 75 000.

En hilsen til Olav Gunnar Ballo

Jeg deltok på en sykehuskonferanse i forrige uke, der helseminister Sylvia Brustad var en av innlederne. Hun snakket bl.a. om lokalbefolkningas store engasjement for å beholde sine respektive lokalsykehus, rundt om i landet. Engasjementet har bl.a. vist seg som fakkeltog.

Fagforbundets forventninger til budsjett innfridd (Pressemelding 06.10.06)

- Dette budsjettet gir mer til fellesskapet, til å gjennomføre viktige saker. Det betyr satsing på barnehager og eldreomsorg og et løft for sykehusene, sier forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet.

Statsbudsjettet-Småkommuner straffes

Kommunene i Finnmark og Troms får en lavere økning i inntektene i forhold til i fjor, og også i forhold til landsgjennomsnittet. (NRK Finnmark)

Fagforbundet avviser LO-forslag

Fagforbundet sier nei til evigvarende kvoter og ressursavgift. LOs største fagforbund med 300.000 medlemmer er dermed på kollisjonskurs med Helle Stensbakk i Myrvang-utvalget og LOs fiskeripolitiske utvalg. (fiskeribladet.no)

Tillitsvalgte i Helse Finnmark har liten tillit til styreleder

Tillitsvalgte i Helse Finnmark mener styreleder Trine Magnus bør ta avstand fra UNN-direktørens forslag om å legge ned Kirkenes sykehus. (NRK Finnmark)

Kommunene trikser med sykefraværet

Jeg begynner etter hvert å høre mange urovekkende historier fra kommunal sektor, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Styrket stillingsvern for midlertidig ansatte

Det er ikke lov å dekke et varig arbeidskraftbehov med vikarer, fastslår Høyesterett i en fersk dom. (frifagbevegelse.no)

LO vil se på legepraksis

LO-leder Gerd Liv Valla mener at legenes sykemeldingspraksis bør være et viktig punkt i det videre arbeidet med å få ned sykefraværet. (aftenposten.no)