Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Ny ansatt ved fylkeskontoret

Eva Thomassen som har jobbet som vikar ved fylkeskontoret i Alta har gått over til ny jobb i Alta kommune. Vi ønsker henne lykke til i den nye jobben. I hennes sted har Fagforbundet Finnmark ansatt Kari Johanne Sørensen ved Altakontoret.

Lærte mer om Fane2 i Kirkenes

Denne uka har Fane2-ansvarlige i lokalforeningene i Fagforbundet Finnmark vært samlet i Kirkenes for å lære mer om medlemsregisteret til forbundet.

Jorunn fylte 50!

Lørdag 25. november fylte vår fylkesleder, Jorunn Romsdal 50 år. Hjerteligste gratulasjoner fra fylkesstyret og ansatte. Dagen ble feiret i Alta sammen med familie og venner.

200 medlemmer koste seg i Kirkenes

Sist lørdag arrangerte Fagforbundet Sør-Varanger medlemsfest. Over 200 deltok på festen som har blitt en årlig foreteelse.

Lokalsykehusene trenger en avklaring

Lokalsykehusene trenger en avklaring, mener klinikksjef Anita Brekken i Helse Finnmark. Hun går nå av som leder for den kliniske virksomheten ved sykehuset i Kirkenes, et sykehus som må kutte 21 millioner kroner i neste års budsjett (Magasinet Aktuell)

Ildsjeler vervet mest i Finnmark

September var en god vervemåned. I landet som helhet klarte aktive tillitsvalgte å nå nesten 90 prosent av målene for verving. Forskjellene mellom fylkene er mindre enn tidligere.

Faglig samarbeid om helse over landegrensene

Det russiske helseforbundet og FNPR (LO) i Murmansk inviterte nylig LO i Finnmark til Murmansk for å utveksle erfaringer om velferd og helse i våre to land. Resultatet ble et seminar og trolig et nærmere samarbeid i tiden framover.

Nordområdepolitikken i fremtiden

Dagens satsing på nordområdene må styrkes! Barentsregionen er en av verdens viktigste regioner både utenrikspolitisk og næringspolitisk. Regjeringen må øke satsingen slik at denne regionen kan utvikles ytterligere.

Bevilgninger på representantskapsmøtet

Representantskapet bevilget kr. 2.500,- til Fagforbundets Barneby. I tillegg hadde vi loddsalg hvor vi fikk inn kr. 2.000,- fra representantene. Totalt kr. 4.500,- vil bli overført til Fagforbundets Barneby i Angola.

Lokalsykehusene

Regjeringen har gjennom årets statsbudsjett øket overføringene til sykehusene med 15 mrd. kr. I tillegg er lokalsykehusene “fredet” gjennom Soria Moria erklæringen.