Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Nærradio ga penger til Fagforbundets Barneby

Nærradioen i Båtsfjord hadde auksjon på lillejulaften. Pengene gir de til Fagforbundets Barneby i Angola

Kursoversikt våren 2007

Oversikten over organisatoriske kurs og konferanser i regi av Fagforbundet Finnmark er nå klar.

Truer med ambulansestreik

Fagforbundet har varslet streik for ansatte i Hammerfest Ambulanse, og at tidspunkt vil bli bestemt i løpet av de nærmeste dagene (Finnmark Dagblad 04.01.07)

Massedemonstrasjon for Kirkenes sykehus

Nærmere 2000 mennesker møtte fram på torget i Kirkenes tirsdag til støtte for Kirkenes sykehus.

Generalstreik i Sør-Varanger

Et enstemmig kommunestyre legger ned all kommunal virksomhet en time tirsdag. Med hjelp fra LO og næringslivet kommer samfunnet i Sør-Varanger til å stoppe helt opp i protest mot nedbygging av sykehustilbudene

Magnus går av

Styreleder i Helse Finnmark Trine Magnus går av. Ny styreleder blir tidligere nestleder Ketil Holmgren fra Hammerfest. (Nrk Finnmark)

Gråtende og utslitte ansatte på Finnmarkssykehusene

Jeg har møtt mellomledere som har grått, fordi de har kommet i skvis mellom de ansatte og ledelsen, sier seniorinspektør Alf Bratteng. (Nrk.no)

Fagdag i Tana med tema Arbeidsmiljøloven

Nylig ble det avviklet en fagdag for medlemmer i Fagforbundet Finnmark der temaet var den nye Arbeidsmiljøloven. Foreleser var Børre Pettersen

"Jobbing uten mobbing" - Sammen mot mobbing

Et anonymt brev med sjikanerende innhold dumpet ned i postkassen til en av de ansatte. Den ble opptakten til prosjektet "Mobbing på arbeidsplassen - hvordan kan det oppdages og forebygges?" (Tidsskriftet Arbeidsmiljø)

Nordområdemeldinga lagt fram i dag

Nordområdemeldinga ble lagt fram i Tromsø i dag. Her kan du selv laste ned og gjøre deg opp en mening om regjeringas fremtidige satsing på bl.a. Finnmark.