Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Godt oppmøte i Porsanger

Hele 40 medlemmer møtte opp da Fagforbundet Porsanger inviterte til årsmøte sist fredag

Samleside for årets årsmøter

Vi har laget en samleside for alle artiklene vi har laget i forbindelse med avviklingene av årets årsmøter i lokalforeningene i Finnmark

Ambulanseansatte samlet i Karasjok

Ambulansepersonellets fagforening var samlet i Karasjok denne uken for å avvikle sitt årsmøte

Astrid Larsen gjenvalgt i Sør-Varanger

Fagforbundet Sør-Varanger avviklet sitt årsmøte sist onsdag, og det resulterte blant annet i at Astrid Larsen ble gjenvalgt som styreleder for to nye år

Sammenslåing eller ikke sammenslåing

En av sakene som var på dagsorden under årsmøtet i Helse-Vest sist helg var "Sammenslåing av Fagforbundet avd. 115 Hammerfest og avd. 461 Helse- Vest."

Fagforbundet Gamvik - Frikjøper leder èn dag i måneden

Styret i Fagforbundet Gamvik la fram forslag for årsmøtet i helgen om å frikjøpe leder Kari Ramsvik i 5% stilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt

Ny leder i Fagforbundet Måsøy

Fagforbundet Måsøy avviklet sitt årsmøte sist fredag. Mangeårig leder Ingerd Olsen takket av, og overlot roret til Geir Høvset

Tilstandsrapportering i nord

Det har etter hvert blitt en fast tradisjon at Arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet sentralt besøker fylkene for å informere om eget arbeid, samt å høre om hva som foregår i fylkesorganisasjonene.

God stemning på årsmøtet i Båtsfjord

Fagforbundet Båtsfjord avviklet sitt årsmøte forrige torsdag.

Rykker ut døgnet rundt uten tariffavtale

Fra vaktstart klokken 09.00 til vaktslutt klokken 09.00 opp til fem-seks døgn senere, må ambulansesjåførene i Hammerfest rykke ut døgnet rundt. Nå krever de tarifflønn for å redde liv (Finnmark Dagblad)