Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Fylkesmøtet 2007 - Bildeblogg

Vi har samlet noen stemningsbilder fra fylkesmøtet i en bildeblogg.

Fylkesmøtet 2007 - Jorunn og Bjørg gjenvalgt

Fylkesmøtet 2007 ble avholdt i Alta denne uken. Etter to dager med hektisk møteaktivitet ble det klart at Jorunn Romsdal fra Loppa og Bjørg Tapio fra Vadsø skal fortsette å lede fylkesstyret i Fagforbundet Finnmark som henholdsvis leder og nestleder.

Fase 1 kurs i Hammerfest

Fagforbundet Hammerfest arrangerer Fase 1 kurs i Hammerfest 18. og 19. april og inviterer flere fagforeninger til å delta.

Barnehagedagen 2007 ble markert over hele fylket

20. mars er Barnehagedagen, og dagen har blitt markert på forskjellige måter over hele fylket. Felles for markeringene har vært å fokusere på barnehagen og dens betydning i samfunnet.

Saksliste og dagsorden til Fylkesmøtet 2007 er klar

27. og 28. mars avholdes det Fylkesmøte i Fagforbundet Finnmark.

En anstendig alderdom

En undersøkelse Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) har gjort viser at mellom 20 og 50 prosent av de gamle på institusjon er underernært (Inlegg av leder i SHS Finnmark, Bjørg Tapio)

Flyruter i Finnmark-en utholdenhetstest

Det blir mer og mer håpløst og reise innad i Finnmark skriver fylkesleder Jorunn Romsdal i dette avisinlegget som du kan lese her

Fagforbundet Finnmark arrangerte kurs for opplæringsansvarlige

Fra 06. -08 mars ble det for første gang i Fagforbundet Finnmarks historie arrangert kurs for de lokale opplæringsansvarlige.

Sier fortsatt nei til evigvarende kvoter

Fagforbundet Finnmark er ikke enige med LO, NHO og Norges Fiskarlag som ønsker at regjeringa skal videreføre hovedtrekkene i strukturordningen.

Lik lønn nå! (Avisinnlegg skrevet av fylkesleder Jorunn Romsdal)

8.mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Men kampen for lik lønn fortsetter. Heltid skal være en rett og deltid en mulighet!