Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Jan Davidsen åpnet Fase 2

19 tillitsvalgte gjennomfører denne uken Fase 2, til å åpne modulen Arbeiderbevegelsens Historie og Ideologi kom Jan Davidsen, tidligere leder i Fagforbundet.

Nye veiledere på Fase 1

Denne uken tok 16 ferske tillitsvalgte Fase 1, veilederne var selv på kurs... Modellen for veilederopplæring i Fase 1 ser ut til å være en suksess.

LA ELEVHYBLENE VÆRE!!!

Fagforbundet Ung Finnmark stiller seg svært kritisk til fylkesutvalget sine forslag om ytterligere kutt innen videregående opplæring i Finnmark.

Godt nok tilbud til alle?

Pål Mansika benyttet muligheten på Landsmøtet til å løfte spørsmålet om hvordan Fagforbundet skal sikre et godt nok tilbud til alle medlemmene.

Yrkesfaglig nærhet er viktig!

Elin Severinsen støttet forslaget om at seksjonene må ha yrkesfaglig tilknytning.

Må ha nærhet til fagforeninga!

Som hovedregel etableres det fagforeninger innenfor en geografisk avgrenset område. Slik lød forslaget Roy støttet på Landsmøtet

Kampen mot seksuell trakassering

Også vanskelige temaer blir løftet på Landsmøtet. Jorunn løftet problemet med seksuell trakassering.

Ta inn flere lærlinger!

Det er viktig at det private og offentlige stimuleres til å ta inn lærlinger og å satse på dem, sa Raymond i sitt innlegg til Landsmøtet

Fagforbundet for minoritetsspråklige

Verving av minoritetsgrupper er viktig for Fagforbundes fremtid, sa Zsuzsanna Meszaros til Landsmøtet.

Flerkulturelt samfunn må verdsettes!

"Et flerkulturelt samfunn må verdsettes og tas i bruk" sa Jorunn Mikkelsen på talerstolen under Landsmøtet