Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

En håndfull medlemmer samlet til årsmøte i Sør-Varanger

Årsmøtet i foreninga ble gjennomført den 28. januar. På tross av at bare 22 medlemmer dukket opp, ble møtet avviklet på en god og verdig måte

Årsmøte i Hammerfest

Fagforbundet Hammerfest har har nylig avviklet årsmøte og melder om ny styresammensetning

SKKO - Tilbud om deltakelse på kurs om ADHD

Seksjon kirke, kultur og oppvekst tilbyr plasser på kurs i regi av kommunal kompetanse. Tema er ADHD, Tourettes og Aspergers syndrom

Fagforbundet Sør-Varanger - Flere nye valgt inn i seksjonsledelsen i foreninga

Nesten 30 medlemmer møtte opp da seksjonene i Fagforbundet Sør-Varanger arrangerte felles medlemsmøte denne uka. Det ble blant annet gjennomført valg av nye seksjonsstyrer

Verveutvalget satser på økning også i 2010

Verveutvalget i Fagforbundet Finnmark har evaluert fjorårets verveinnsats og sier seg meget fornøyd med at Finnmark i 2009 lå på vervetoppen i landet. Nye mål for 2010 er klare

Hold orden med fagforbundet Finnmarks kalender

Fagforbundet Finnmark sendte like før årsskiftet ut et antall egenproduserte kalendere som er ment å henge på kontorer og pauserom riundt om i fylket

Kursoversikt 2010

Opplæringsansvarlig har lagt ut oversikt over kurs og konferanser i regi av Fagforbundet Finnmark gjeldende for første halvdel av 2010

Medlemsstatistikk 2009 - Finnmark best i landet

Verveutvalget i Fagforbundet Finnmark hadde ved inngangen av 2009 satt et mål om å verve minimum 542 nye medlemmer til forbundet i løpet av året.

Felles seksjonsstyremøte på Skaidi

Torsdag og fredag denne uka var alle seksjonsstyrene i fylkesorganisasjonen samlet til felles møte på Skaidi. I tillegg til at det var satt av tid til separate møter var det også fokus på felles planlegging av aktiviteter i 2010, både av yrkesfaglig og organisatorisk art.

Landsmøtet er over, tid for oppsummering

Landsmøtet 2009 ble avsluttet sist fredag presis klokka 16.30. Da hadde 434 delegater i løpet av fem dager staket ut kursen for Fagforbundet de neste fire åra. 17 av disse delagetene kom fra Finnmark, og de gjorde en flott innsats i salen.