Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

En betydelig opptrapping i Finnmark

Etter at streiken i kommunal sektor ble opptrappet ytterligere fra og med i dag, er 269 flere medlemmer i Fagforbundet Finnmark tatt ut i streik.

Streikende i Karasjok på riksdekkende TV

Karasjok og Porsanger er to av tre samiske kommuner som er tatt ut i streik. Streikeleder i Fagforbundet Karasjok, Alma Helander uttalte seg om streiken på riksdekkende TV torsdag ettermiddag

Fagforbundet Finnmark i streik!

Følgende kommuner er i streik i Finnmark: Alta, Hammerfest, Karasjok, Porsanger, Vardø og Berlevåg. Til sammen 263 medlemmer er tatt ut i en første fase i Finnmark.

Seksjon helse og sosial - Populær fagdag i Alta

75 medlemmer i Fagforbundet var samlet til fagdag på Rica hotell Alta i forrige uke

Alt henger sammen med alt-

Da fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte var samlet til konferanse i Lakselv nylig, var temaene pensjon og rett til heltid

Kommunebesøk i trepartssamarbeidets ånd

"Sammen om en bedre kommune" er et viktig satsingsområde for Samfunnspolitisk- og internasjonalt utvalg i Fagforbundet Finnmark. Nylig ble det gjennomført besøk i kommuner som ville høre mer om trepartssamarbeid

Klare for forhandlingsbordet

I år er det som kjent hovedtariffoppgjør, og for tillitsvalgte i fagforeningene er tiden inne for å forberede seg til eventuelle lokale oppgjør i etterkant av de sentrale forhandlingsrundene. For å avhjelpe dette noe, arrangerte nylig Fagforbundet Finnmark kurs i forhandlingsteknikk

Finnmark og Troms årets storververe!

Finnmark og Troms vant vervekonkurransen for barnebyen i Angola. Fylkene får sende en representant hver til Huambo i Angola for selv å se den flotte barnebyen bidragsyterne har bygget opp

Lærer mye på Fase2-kurs

Hele denne uken har tillitsvalgte fra fagforeningene i Finnmark vært samlet i Lakselv til tillitsvalgtskolering. En av disse er Laila Johansen som til daglig er leder og hovedtillitsvalgt i sin fagforening

Mange viktige vedtak på godt representantskapsmøte

Denne uka har tillitsvalgte fra hele fylket vært samlet til representantskapsmøte. Et møte som tok for seg mange store og små temaer og som resulterte i flere viktige vedtak