Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

Medlemsivaretakelse i Fagforbundet er jobb nr.1

Å ta vare på medlemmene er den viktigste jobben vi som tillitsvalgte har. Derfor har hele Fagforbundet et stertk fokus på hvordan vi kan gjøre en enda bedre jobb for våre medlemmer

Til voksendommen

Ungdomstillitsvalgt Christel Strandheim oppfordrer til refleksjon i julen.

SØR-VARANGER KOMMUNE IVARETAR INNVANDRERE

Nettverket tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn var på arbeidsplassbesøk på Prestøyhjemmet, der traff vi Hadghu Reda fra Eritrea, som straks ble medlem i Fagforbundet. Han kom til Kirkenes i 2013, er ferdig med introduksjonsprogrammet, går på voksenopplæringen videregårende skole og har jobb i kommunen.

Elektronisk uravstemning ved neste års lønnsoppgjør

For å nå deg som medlem, er det derfor viktig at du går inn på medlemsportalen og registrerer deg med mobilnr. og e-postadresse, om dette ikke er gjort.

Ungdommen verver flest!

Siste tall fra medlemsutviklingen i Fagforbundet Finnmark viser at ungdommen er den gruppen som øker mest i antall medlemmer.

Turnuskurs i Finnmark

Å lage en turnusplan er så enkelt, og så vanskelig. Fagforbundet Finnmark samlet 28 deltakere til kurs i turnusplanlegging i Kirkenes.

Byggdrifter på nett

Nå kan du ta teori til fagprøven som byggdrifter via Fagakademiets nye nettstudie. Fagakademiet opplever god respons og har allerede flere deltakere som har kommet godt i gang med sine studier, forteller kompetanserådgiver Øyvind Tingstad i Fagakademiet.

Kursoversikt Fagforbundet Finnmark

Her ser du oversikten over kurs gjennom Fagforbundet Finnmark. Listen oppdateres kontinuerlig.

Årets HTV-samling

Neste uke ( 13.-15. oktober) møtes Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark til samling.

-Vi blir bedre tillitsvalgte!

Alt fra høy latter - til dyp alvor, kontrastene er store på årets Fase 2 del 2.