MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT…….. - Fagforbundet

MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT……..

samtalemstreikende.msg.jpg

Klare ord fra de som streiker i dag ved private omsorgsbedrifter, en følelse ingen kan ta fra dem, men den kan rettes opp i. Det handler om å bli behandlet likt.

Fagforbundet Finnmark møter noen av de som er i streik ved Finnmarkskollektivet i Alta til en kopp kaffe og en samtale. En hyggelig samtale der vi kommer inn på mange forskjellige tema. Alt fra arbeidstid og lønn til det å være ansatt i en bedrift som hvert 4. år går på anbudsrunde. De streiker for noe så enkelt som retten til lik lønn for likt arbeid. Det er ikke en selvfølge i dagens Norge.

Samtalen dreier seg også om trivsel på arbeidsplassen og rekrutering til yrket. Trivsel skaper de som er på jobb, men rekrutering handler om lønn, likeverd og arbeidstid. Dette har absolutt arbeidsgiver ansvar for. Vi kommer også inn på politikk, ansattes rettigheter og politikers ansvar. På slutten av samtalen, når kaffekoppene er tomme er vi enig om, at det vi streiker for i dag, er det verd å streike for, lenge. Det er helt tydelig at streikeviljen er stor, og trua på at dette kan rettes opp i, men det må vilje til fra arbeidsgiver.

tekst: Jorunn H. Mikkelsen 

Bilde: Jorunn H. Mikkelsen