Fagforbundet kvalsund avd. 446

Fagforeningas forside arkiv

FRA MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT OG HELTID VED HJELP AV FAGFORBUNDET.

Etter Knut Egil hadde jobbet i mange år i forskjellige midlertidige stillinger, stillinger som ofte innebar deltid, utlyste arbeidsgiver fast 100 % stilling på arbeidsplassen.

FRA DELTIDS STILLING TIL HØYERE STILLING.

Elisabeth Hultqvist oppnår høyere stilling ved hjelp av tillitsvalgte i Fagforbundet. Hun seier det lønner seg å være medlem i Fagforbundet.

Unngikk storstreik: LO utjevner forskjellene

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

ER DETTE GODT NOK FOR BEFOLKNINGA I NORD.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener dagens private drift av luftambualsetjenesten fungerer. Men utvalget kommer likevel med flere forslag til tiltak som kan forbedre tjenesten. Ikke godt nok mener Rødt og Fagforbundet.

JERN-ERNA IS BACK

Et år med restriksjoner. Et år med munnbind, sprit og virusparanoia. En helt ny hverdag som kom som en bulldoser og fjernet alt av rutiner, planer, og framtidsutsikter. Nå sitter vi, et år senere, med et smittetrykk høyere enn noen sinne, oppfylte sykehus og et fullstendig vaksinekaos. I et optimistisk retrospekt til mars 2020, så har vi i alle fall toalettpapir.

Vi skal reversere tvangsammenslåinga av Finnmark og Troms!

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Finnmark står samlet. Før sammenslåinga var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangsammenslåinga blir reversert.

Bolig i by og bygd – ulikhetene vokser og ungdom taper mest

Når markedet skal bestemme boligpolitikken øker ulikhetene. De som vinner peker på «globalisering», «modernisering» og «utdanningssamfunnet». De som taper skylder på gammel politikk. En viktig faktor til økende ulikhet i Vesten er bolig. Hittil har bolig vært et storbytema. Men hva skjer på bygda? Skriver Nestleder Fagforbundet sentralt Sissel Skoghaug.

LIHKKU BEIVVIIN

Lihkku Beivviin til alle våre medlemmer og alle andre i Sàpmi

Sàmi àlbmotbeaivi /Samefolkets dag

I den samiske første klassen ved Komsa skole, er ungene ivrig og med i markeringen av samefolkets dag.

MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT……..

Klare ord fra de som streiker i dag ved private omsorgsbedrifter, en følelse ingen kan ta fra dem, men den kan rettes opp i. Det handler om å bli behandlet likt.