Tor Egil ny leder i helse-Vest Finnmark - Fagforbundet

Tor Egil ny leder i helse-Vest Finnmark

Nye ledere
Nyvalgt leder i SHS, hjelpepleier Vivian Olsen er her omkranset av avgått leder Ole I. Hansen (t.v) og nyvalgt leder i foreninga Tor Egil Sundelius (Foto: Bjørg Tapio)

Fagforbundet helse Vest-Finnmark avviklet sist torsdag årsmøte. Her ble Tor Egil Sundelius fra Hammerfest sykehus valgt til ny leder

Tor Egil tar over lederklubba i foreninga etter tidligere leder, Ole I. Hansen. Tor Egil jobber til daglig på kjøkkenet ved sykehuset i Hammerfest. Årsmøtet valgte også ny leder for Seksjon helse- og sosial, nemlig hjelpepleier Vivian Olsen.

Vi ønsker både Tor Egil og Vivian lykke til i sine nye verv.