Mange gode spørsmål og svar - Fagforbundet

Mange gode spørsmål og svar

Orakel
Ole Gustav Haavold svarte på alle spørsmålene han fikk fra vitehungrige tillitsvalgte (Foto: Bjørn Svalastog)

Det ble rikelig anledning til å stille spørsmål da leder for Fagforbundets kompetansesenter i Nord-Norge, Ole Gustav Haavold, møtte fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte i Alta i forrige uke

Og både spørsmål og svar var gode. Behovet for å avklaringer innen tariffspørsmål er stort, spesielt blant de hovedtillitsvalgte, og de benyttet muligheten godt til å få svar på mange av problemstillingene som reises daglig i tillitsvalgtvirket. Presset fra apparatet kan også til tider være stort på de ansatte på kompetansesenteret, så det var sikkert fint for Ole Gustav å kunne benytte anledningen til å gi disse avklaringene med så mange samlet i salen på en gang.

Samlingen for fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte varte i tre dager og var delt opp i to deler. I første halvdel var det altså fokus på de hovedtillitsvalgtes hverdag, mens andre halvdel av samlingen var det satt av tid til øvrige fagforeningssaker, med hovedvekt på Strategiplan 2013. Tore Martin Holm fra Fagforbundets stab var invitert for å innlede på temaet, og forsamlingen gikk etterpå sammen i gruppearbeid for å jobbe fram en strategi for fagforeningenes satsing på punktene i den i året som kommer.

Ellers ble det også god tid til gjennomgang av andre viktige ansvarsområder som påligger fagforeningene generelt og foreningenes ledere spesielt.

Tore Martin Holm er ansatt i staben i Fagforbundet
og kan blant annet veldig mye om strategiplaner.