Nyttig styreopplæring - Fagforbundet

Nyttig styreopplæring

Samlet i Kvalsund
Kursleder Bjørg Tapio (t.v.) sammen med tillitsvalgte fra Porsanger, Hammerfest og Kvalsund under årets siste styrekurs i Fagforbundet Finnmark. (Foto: Ivar Sørnes)

Fagforbundet Finnmark har et spesielt fokus på oppfølging av lokalforeningene. Derfor har det i løpet av høsten blitt arrangert kurs for fagforeningsstyrer

For at en lokalforening skal fungere mest mulig optimalt på vegne av medlemmene, er det viktig at fagforeningsstyret fungerer slik det skal. Det er viktig at alle i styret er klar over sine oppgaver, og at ansvarsforholdene er avklart. Dette har vært noe av hovedfokuset når Fagforbundet Finnmark i løpet av høsten har holdt kurs for 8 av fylkets fagforeningsstyrer.

Kursene har blitt avholdt på tre plasser; Kjøllefjord, Tana og Kvalsund, og fagforeningene som har deltatt er Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Porsanger, Hammerfest og Kvalsund. Det å kjøre kursene på flere plasser har bidratt til at flere har hatt mulighet til å delta, ettersom kursene har vært dagbasert og uten overnatting.

Medlemmene i Arbeidsutvalget i Fagforbundet Finnmark har rullert på oppgaven med å være kursledere og instruktører, dette for at fylkesledelsen lettere skal kunne skaffe seg erfaringer med hvordan dette nybrottsarbeidet i fylkeskretsen har fungert. Og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært bare positive. Behovet for å samhandling er stort i en fagforening, og deltakerne har gitt uttrykk for at slike kurs bidrar til å få dette til. Enkelte av deltakerne har også etterlyst oppfølgingskurs.

Målet er at alle fagforeningsstyrer i Fagforbundet Finnmark skal ha gjennomført og deltatt på styrekurs i løpet av året som kommer.

Unni (Kvalsund), Roy (Porsanger) og Gunn Inger (Hammerfest) t.h. var tre fornøyde deltakere på styrekurs i Kvalsund forleden (Foto: Ivar Sørnes)