Hovedverneombudene ønsker seg et nettverk - Fagforbundet

Hovedverneombudene ønsker seg et nettverk

Ønsker nettverk
Hovedverneombud fra lokalforeningene var samlet til konferanse i Lakselv denne uka. Ønsket om et eget nettverk er stort (Foto: Bjørn Svalastog)

Hovedverneombud fra fagforeningene var denne uka samlet til konferanse i Lakselv. Tema for konferansen var nettverksdannelse

Hovedverneombudene i Fagforbundet Finnmark opplever ofte å stå aleine med utfordringer og problemer i stt daglige virke. Mang en gang opplever de å måtte håndtere tunge og vanskelige saker på egenhånd, og kanskje uten et lokalt nettverk der en kan ta opp og diskutere ting med likesinnede ved behov.

I dag er det som kjent slik at hovedverneombudene skal involveres i fagforeningsstyrets arbeid i langt større grad enn tidligere. Dette finnes det sentrale vedtak på, men langt fra alle fagforeninger tar dette inn over seg, noe som fører til at hovedverneombudet kan oppleve å holdes utenfor. Dette kan igjen føre til et totalt fravær av impulser og innspill fra andre tillitsvalgte i foreningen. Nå ønsker hovedverneombudene å danne et eget nettverk i Finnmark.

Hvordan dette skal gjøres og løses har blitt diskutert på konferansen i Lakselv denne uka. Ideene og ønskene er mange, og kreativiteten er stor. Konferansen kom først og fremst i stand etter et initiativ fra Fagforbundet sentralt og utvalg for arbeidsmiljøsaker. Sekretær til utvalget, Sylvi Nergård, var til stede under konferansen og forklarte forsamlingen at satsing på HMS og verneombudenes vilkår er et svært viktig tema i Fagforbundet, og er bundet opp av både prinsipp- og handlingsprogrammet og strategiplan 2013.

De første planene er nå lagt, med god hjelp fra Dag og Torstein fra omstillingsenheten som foreleste om nettverksdannelse. Så får tiden vise hvor raskt man evt. kan komme i gang med nettverksdannelsen blant hovedverneombud i Finnmark. Det er i hvertfall ingen tvil om at konferansedeltakerne mener tiden er inne og vel så det.