Fagforbundsukene 2012 - Turneen fortsetter i vest - Fagforbundet

Fagforbundsukene 2012 - Turneen fortsetter i vest

Ferskt medlem
Veronica Nilsen i Isbjørnhiet barnehage i Hammerfest tas i mot, av SHS-leder Eva Sætrum, som nytt medlem i Fagforbundet (Foto: Bjørn Svalastog)

Fylkeskretsens rundreise i Finnmark i forbindelse med årets fagforbundsuker fortsatte i dag i vestfylket

Etter en uke på veien i østfylket forrige uke, fortsatte turneen til verveutvalget i Fagforbundet Finnmark i Hammerfest og Kvalsund i dag. Både barnehager, helsesentere, brannstasjoner og sykehus ble besøkt i løpet av dagen. Dessuten ble det også avlagt et besøk på teknisk avdeling i Hammerfest. Overalt blir verveutvalgets medlemmer tatt i mot på beste måte av lokale medlemmer og tillitsvalgte, og det er ikke fritt for at det blir utvekslet en og annen røverhistorie innimellom. Mye smil, latter og glede, men som alltid er Fagforbundets tillitsvalgte også klar til å svare på det som måtte komme av spørsmål av litt mer alvorlig karakter.

Flere medlemmer til Fagforbundet har det også blitt. I Isbjørnhiet barnehage i Hammerfest ble det vervet to nye medlemmer. Også i Kvalsund har det blitt nye medlemmer til Fagforbundet i løpet av dagen, noe som er er helt strålende.

Turneeen fortsetter onsdag i Alta for så å fortsette til Øskfjord og Hasvik torsdag.


På teknisk avd. i Hammerfest kommune serverer stedlig tillitsvalgt, Odd Jørgen
Tjønnbekk, kaffe i skikkelige kaffekrus.