Gjelder å ha orden i sysakene - Fagforbundet

Gjelder å ha orden i sysakene

Erfarne instruktører
Fire instruktører som har lang erfaring med Fane2- og kassereroppgaver. F.v. Lillian Rydheim, Geir Ole Kanestrøm, Astrid Rønning og Ann Helen Hansen (Foto: Bjørn Svalastog)

God økonomistyring i fagforeningen er et alfa og omega. Dette vet de som denne uka har vært samlet til Fane2- og kassereropplæring i Lakselv.

Kasserere, Fane2-ansvarlige og fagforeningsledere har fått en god og presis gjennomgang på hvordan inntekter til fagforeningen skal sikres gjennom god styring på medlemsregisteret, samt god forvaltning av verdiene gjennom opplæring på regnskap og kassereroppgaver. Fane2-samlinger har vært arrangert i flere år nå, mens kassereropplæring ikke har latt seg gjennomføre like mange ganger. Derfor var dette en ypperlig anledning til å kombinere disse to kursene.

Deltakerne har denne uken blant annet fått lære om føring av trekklister, behandling av restanser og gjenvinning av medlemmer som står i fare for og meldes ut. Videre har det vært fokus på hvordan et godt regnskap skal føres, og ikke minst hvorfor det er viktig at det gjøres nøyaktig. Det er til dels store verdier som daglig skal forvaltes rundt om i fagforeningene, og da er det viktig at det riktige rutiner er på plass.

Fagforbundet Finnmark er heldige å ha dyktige ansatte som også er ressurspersoner på medlemsregisteret Fane2. Lillian Rydheim og Ann Helen Hansen har undervist og skolert fagforeningene i mange år på nettopp dette. De var også på plass i Lakselv denne uka. Regnskapsdelen av kurset stod Astrid Rønning og Geir Ole Kanestrøm for. De er til daglig leder og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Kristiansund, og har lang erfaring med å skolere tillitsvalgte i egen region på tema regnskap og kassereroppgaver.

Kurset var lagt opp med forelesninger og mye gruppearbeid. Gruppearbeidet gikk ut på å prøve i praksis hvordan oppgavene skal løses. Iveren blant deltakerne etter å gjøre en best mulig jobb var stor, og etter tilbakemeldingene å dømme var det tydelig at kurset var både etterlengtet og nyttig.

Deltakerne hadde flere praktiske oppgaver
Deltakerne gjennomførte flere praktiske oppgaver