Innlegg om skolepolitikk - Fagforbundet

Innlegg om skolepolitikk

Deltakerne på årets Fase2-kurs har blant annet hatt politikk som tema under siste samling. De ønsker å gi en uttalelse om skolepolitikk i distriktene

Uttalelsen er ført i penn av hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Loppa, Laila Johansen:

SKOLENEDLEGGELSE I DISTRIKTENE.

Skolenedleggelse i distriktene er noe man stadig leser om i avisene. Folk er oppgitte, sinte, lei seg og livet kan føles snudd på hodet for de som rammes direkte.

Dette er som regel noe man ikke tenker over før det plutselig rammer din lille kommune. Da begynner tankene å surre og man lurer på om det er like dårlig saksbehandling i de andre distriktskommunene, slik som det er i din kommune

Vi er både rystet og sint over hvordan enkelte kommuner går frem. Det kan synes som at man har glemt at det er noe som heter hovedavtalen og at de skal innkalle tillitsvalgte inn til drøftingsmøter når omorganisering/omlegging av driften, rasjonalisering/driftinnskrenking som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser er på dagsorden. (hovedavtalen del B § 1-4-1)

For hva er informasjon? Og hva er drøfting. Ofte får vi svaret fra politikerne "les i avisa der har vi jo sagt det som er å si".

Politikerne burde kanskje spandere på seg følgende to kurs: Det ene kurset heter ”Hva er drøfting? Det å drøfte betyr å se en sak fra forskjellige sider. Problem, årsak, konsekvens, mulige løsninger, positive og negative.

Fagforbundet tror heller ikke kommunene tenker godt nok over konsekvensene, for hva med den dagen folk flytter, tror kommunenes ledelse at de da kan sitte trygt i sine jobber, tenker dere ikke over at dere sager over den greinen dere selv sitter på.

Kurs nr. to heter:

HVORDAN BEHANDLER MAN ANSATTE I KOMMUNENE?

Håper dere tar disse kursene, at de er lærerike og at det er noen igjen som vil høre på dere.

 

Mvh
Tillitsvalgte innbyggere i kommune-Norge