Streiken er over! - Fagforbundet

Streiken er over!

Streiken i kommunesektoren er over etter at partene kom til enighet ca. kl. 22.00 i kveld. De streikende går tilbake til sitt vanlige arbeide ved arbeidstids start i morgen onsdag

Kommunestreiken er slutt: En nødvendig streik ga et godt resultat

(Pressemelding fra LO Kommune) Streiken i kommunene som har vart fra torsdag 24. mai, er avblåst. Sent i kveld godtok partene skissa fra mekler Reidun Wallevik.

- LO Kommune er fornøyd med resultatet. Særlig kan vi være fornøyd med de økonomiske tilleggene, sier Jan Davidsen, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Alle er sikret minst 12 000 kroner i generelt tillegg, og det blir en akseptabel økning av minstelønnssatsene.

- Den viktigste årsaken til at vi fikk på plass et akseptabelt resultat, er innsatsen til medlemmene som har vært ute i streik. Uten en samlet og velorganisert medlemsmasse i ryggen, ville vi som har forhandlet aldri ha fått i havn et helhetlig oppgjør. Oppgjøret sikrer de ansatte en god lønnsutvikling og ryddige arbeidsforhold.

- Både resultatet og reforhandlingsklausulen slår fast at frontfaget har blitt lagt til grunn for oppgjøret, understreker Davidsen.

Resultatet i grove trekk

• Et generelt tillegg til alle på minst 12 000 kroner eller 2,7 prosent

• Minstelønnssatsene heves

• Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time

• En lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk

• Bestemmelser som skal sikre kriterier for lokale lønnstillegg

• Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer tilsvarende det som ble avtalt i staten.