Streiken i bilder - Fagforbundet

Streiken i bilder

Båret frukter
Streikende i Finnmark kan puste ut etter en formidabel innsats (Foto: Fagforbundet Porsanger)

Etter nesten to uker med streik, kan vi med stolthet se tilbake på den arbeidsinnsatsen som de streikende la for en dag i Finnmark for at de sentrale tillitsvalgte skulle kunne presse fram et godt nok forslag til løsning. I denne artikkelen kan du selv se en del av denne aktiviteten gjennom bilder som de streikende har sendt inn til redaksjonen under aksjonens gang

Et godt bilde på den flotte innsatsen og mobiliseringa blant streikende i Finnmark under
hele den tolv dager lange aksjonen. En engasjert og kampvillig gjeng i Porsanger samlet
til tog gjennom bygdas gater og apell ved rådhuset. Apellanten på bildet er organisasjons-
sekretær i Fagforbundet Finnmark, Jorunn Mikkelsen.

Streikende i Berlevåg fikk besøk av fylkesleder Bjørg Tapio (i rødt)

God stemning blant de streikende i Berlevåg, som har streikekafe på Sangerhuset

 

 Toget går i Lakselv!

Planer og strategier for dagen legges av streikekomiteen i Fagforbundet Porsanger.
F.v. Laila Trevland, Eilif Amundsen, Svanhild Paulsen, Roy Johannessen og Renate
Fagerness
Dagens meny: Lapskaus, vafler og kaffe. Kjøkkenvakter er Inger Drechler og Lill Bjerke

Fane2-ansvarlig i Porsanger, Laila Trevland, har en krevende jobb under streiken

Arvid Guttorm (t.v.) og Nils Olaf Mienna er to kamplystne streikevakter foran rådhuset
i Karasjok

Sverre Nikkinen ildner opp sine streikende kollegaer i Karasjok med kamprop

Streikekomiteen i Hammerfest korrekt antrukket i nyankomne streikeskjorter (endelig!)

Trollet i Lakselv streiker i sympati med de kommuneansatte i Porsanger

Kamplystne porsangerværinger på torget i Lakselv snart én uke etter streikestart

To blide streikende i Alta

Streikende i Alta slapper av mellom vaktene på streikekafeen

Streikegeneral i Alta, Grete Thomassen, informerer kampvillige medlemmer

Godt å slappe av mellom vaktene

Fra streikekafeen i Alta

Streikende i Vardø markerte tirsdag sin protest mot arbeidsgivers tilbud i årets lønnsoppgjør

Streikende i Vardø gikk tirsdag i streiketog gjennom byens gater i protest mot arbeids-
givers tilbud i årets lønnsoppgjør.

Streiketog i Vardø

Streiketoget i Vardø endte opp foran rådhuset

Krav og paroler på plass i toget

Streikende i Vardø protesterer kraftig mot de elendige tilbudene fra arbeidsgiver

Streikevakter i Vardø


Hektisk aktivitet på streikekontoret i Hammerfest (Foto: Pål Mansika)


Organisasjonssekretær i Fagforbundet Finnmark, Jorunn Mikkelsen (t.v.) besøker de
streikende i Hammerfest

Jorunn i prat med streikevakter i Hammerfest


Streikende havneansatte i Hammerfest


Streikevakter i Porsanger

Porsanger


I Hammerfest brukes korrekt verneutstyr også i streiken

 


Humør og streikevilje på topp blant streikende havneansatte i Hammerfest. F.v. Trond
Heggdahl, Pål Salamonsen og Tormod Larsen
To blide streikende i Alta