Seksjon helse og sosial - Populær fagdag i Alta - Fagforbundet

Seksjon helse og sosial - Populær fagdag i Alta

Kjent foreleser
John Grimsby er kjent for mange, og har vært i Finnmark flere ganger (Foto: May Britt Johansen)

75 medlemmer i Fagforbundet var samlet til fagdag på Rica hotell Alta i forrige uke

May Britt Johansen fra seksjonsstyret i SHS var kursleder, og hun forteller at tema for fagdagen var "Praktisk krisehjelp og hjelperolle". Foreleser var den tidligere sykehuspresten og kjente foredragsholderen John Grimsby. May Britt sier at det var bare fornøyde fjes å spore etter at fagdagen var over. Foruten om god forelesning ble den gode lunsjen på hotellet fremhevet av mange.

75 medlemmer fra Vest-Finnmark syns det var flott på fagdag