Alt henger sammen med alt- - Fagforbundet

Alt henger sammen med alt-

Jobber med heltid
Siv Kjøllmoen fra forhandlingsenheten jobber til daglig med heltid (Foto: Bjørn Svalastog)

Da fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte var samlet til konferanse i Lakselv nylig, var temaene pensjon og rett til heltid

Kampen for rett til heltid er blant annet en likestillingskamp. Vi ser at det er kvinner som først og fremst er rammet av deltid. Enten det er snakk om innen helse- og omsorgsyrker eller annet arbeid, er det kvinnene som er de som utsettes for deltid og små stillinger, noe som igjen gjør at det å skaffe seg en sikker økonomisk og forutsigbar framtid blir vanskelig.

Da fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte i Finnmark var samlet til konferanse i Lakselv i forrige uke, ble problematikken rundt heltid/deltid belyst godt og grundig. Det gjaldt også temaet pensjon, der Steinar Fuglevaag, som til daglig jobber som pensjonsekspert i Fagforbundet, var hentet inn sammen med to pensjonsrådgivere fra KLP for å gå gjennom de viktigste momentene rundt dagens pensjonsreglement.

Pensjonsekspert Steinar Fuglevaag

En ser fort at det er flere fellesnevnere mellom de to temaene. Kvinner i deltidsstillinger er ofte de store taperne når det kommer til pensjon. Mange i deltidsstillinger drømmer nok om å gå av helt eller delvis med AFP når de fyller 62 år, men dette vil med dagens pensjonsregler i de fleste tilfellene være umulig ettersom disse ikke vil ha opptjent nok pensjonspoeng til å få innvilget søknad om AFP, selv om man evt. til sammen har jobbet 100% ved for eksempel å "shoppe vakter". Det vil igjen bety at disse må jobbe til rundt fylte 70 år før en kan gå av med pensjon, noe som i seg selv kan avle større grad av uførhet.

Tidligere snakket man om at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. Fra nå av er det heltid som gjelder! Og oppgaven med å spre dette budskapet får nå lokalforeningene. Arbeidet med å innføre heltid som en hovedregel handler mye om holdninger, og holdningsendringene må skje der arbeidsgivere og arbeidstakere er i det daglige. Siv Kjøllmoen fra forhandlingsenheten i Fagforbundet ga deltakerne mange gode argumenter med på veien i arbeidet med heltid. Hun poengterte også at Finnmark faktisk er av de bedre i klassen når det gjelder å skaffe heltidsstillinger til de ansatte. Av de 22 kommunene i landet som har 40 % heltidsansatte eller mer, så er 11 av disse kommuner i Finnmark. Men målet er 100%, så det er ingen grunn til å vente med å starte arbeidet.

Vi er i gang!

Tillitsvalgte fra de fleste foreningene i fylket var samlet i Lakselv. Her
er noen av dem.