Kommunebesøk i trepartssamarbeidets ånd - Fagforbundet

Kommunebesøk i trepartssamarbeidets ånd

Samtaler om samarbeid i Berlevåg kommune
F.v. rådgiver Torstein Amdal, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Unn Berit Guttormsen, rådmann Bjørn Ove Persgård og ordfører Karsten Schanche (Foto: Bjørn Svalastog)

"Sammen om en bedre kommune" er et viktig satsingsområde for Samfunnspolitisk- og internasjonalt utvalg i Fagforbundet Finnmark. Nylig ble det gjennomført besøk i kommuner som ville høre mer om trepartssamarbeid

Sammen om en bedre kommune (SOBK) er et program initiert av Kommunal og regionaldepartementet i samarbeid med partene i arbeidslivet, og har som mål å bedre de kommunale tjenestene og kvaliteten på arbeidet som skjer rundt omkring i kommunene daglig gjennom likeverdig samarbeid. Fra før av er Gamvik kommune med i programmet, men det er plass til flere allerede i år, og derfor ønsker Fagforbundet Finnmark at så mange finnmarkskommuner som mulig skal knytte seg til dette programmet i 2012. Nytt opptak av kommuner blir antakelig i september i år.

Rådgiver Dag Christiansen forteller fremmøtte
om fordelene ved å være med i programmet

Som et ledd i det å få flere kommuner til å knytte seg til programmet, ble det nylig gjennomført besøk i tre kommuner som på forhånd hadde meldt sin interesse for å høre mer om hva SOBK er, og hvilke muligheter som ligger i det å være med i programmet. De tre kommunene som fikk besøk denne gangen var Berlevåg, Båtsfjord og Kvalsund. Rådgivere ved omstillingsenheten i Fagforbundet, Torstein Amdal og Dag Christiansen, bistod fylkeskretsen med kompetanse på området og kunne fortelle ordførere, rådmenn og tillitsvalgte om erfaringene som kommuner tilknyttet det tidligere "Kvalitetskommuneprogrammet" har gjort seg, blant annet når det gjelder nedgang i sykefravær og andre momenter som gjør at tjenester og arbeidshverdag har blitt bedre.

Så får vi se om besøkene hjalp, og om alle disse tre kommunene kommer til å søke om opptak i programmet allerede i år.

Politikere og ansatte i Kvalsund kommune får god orientering.
I midten ser vi ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen

Foto: Bjørn Svalastog