Klare for forhandlingsbordet - Fagforbundet

Klare for forhandlingsbordet

Rollespill
Tillitsvalgte (t.v.) møter arbeidsgiver ved forhandlingsbordet (Foto: Bjørn Svalastog)

I år er det som kjent hovedtariffoppgjør, og for tillitsvalgte i fagforeningene er tiden inne for å forberede seg til eventuelle lokale oppgjør i etterkant av de sentrale forhandlingsrundene. For å avhjelpe dette noe, arrangerte nylig Fagforbundet Finnmark kurs i forhandlingsteknikk

Tillitsvalgte med tilknytning til forhandlingsutvalg i egne lokalforeninger deltok på kurset som gikk i Karasjok 23. - 25. april. Forelesere på kurset var Janne Margrethe Skaug og Kerry Macallan fra Fagforbundets kompetansesenter i Nord-Norge.

Kurset var lagt opp med forelesninger og gruppearbeid, og ble avsluttet med et rollespill der handlingen var lagt til forhandlingsrommet med tillitsvalgte på den ene siden og "arbeidsgiver" på den andre siden. Alle roller spilt av deltakerne selv, og med minimal innblanding fra foreleserne. Noen av deltakerne hadde deltatt i forhandlinger før, mens andre var helt ferske.

Foruten om rollespill, fikk deltakerne blant annet også en grundig innføring i hvordan forhandlinger skal gjennomføres og hvilke regler som gjelder i en forhandlingssituasjon, samt henvisninger til lov og avtaleverk som omhandler dette. Det ble også brukt mye tid på å fokusere på forberedelsene til forhandlinger.

Deltakerne var udelt enige om at dette kurset var av stor nytte for dem, og enkelte mente at det å få denne typen opplæring kan være avgjørende for å kunne stå godt nok rustet til møtet med arbeidsgiver i en eller annen forhandlingssituasjon i fremtiden. Vi er ikke i tvil om at de som deltok på dette kurset kommer til å løse denne oppgaven på beste måte. Godt jobba!

"Arbeidsgiversiden" diskuterer litt seg i mellom

 

De tillitsvalgte har bedt om særmøte, og diskuterer tilbudene
fra arbeidsgiver. Blant annet ønsket arbeidsgiver å gi en
uorganisert vaktmester høyere lønn på bakgrunn av at
vedkommende nylig hadde gjennomført kurs i lyspæreskifting

 

Nye tilbud og krav legges fram etter særmøtet

 

To blide forelesere. Janne Skaug (t.h.) og Kerry Macallan

(Alle foto: Bjørn Svalastog)