Lærer mye på Fase2-kurs - Fagforbundet

Lærer mye på Fase2-kurs

Lærer mye på kurs
Laila Johansen fra Loppa deltar på Fagforbundet Finnmarks tillitsvalgtskolering (Foto: Jenny Marie Thomassen)

Hele denne uken har tillitsvalgte fra fagforeningene i Finnmark vært samlet i Lakselv til tillitsvalgtskolering. En av disse er Laila Johansen som til daglig er leder og hovedtillitsvalgt i sin fagforening

Laila er 51 år og er bosatt i Øksfjord i Loppa kommune. Der er hun blant annet leder og hovedtillitsvalgt i 20% frikjøpt stilling.

Laila ble valgt til HTV og leder i 2011, og disse er de første vervene hun har i Fagforbundet, men hun har hatt andre verv i andre organisasjoner. Hun har tidligere vært leder i daværende kommuneforeninga, samt også kasserer. Hun trives veldig godt i vervet sitt og synes det er både morsomt og lærerikt.
Fritiden blir brukt til lesing, fotturer, handarbeid og barnebarn. Laila brenner spesielt for seksjon helse og sosial, økt kompetanse, heltid og flere hender og mer tid på brukerne, samt det å få rekruttert ungdom inn i omsorgsyrker.

Laila sier hun er veldig fornøyd med Fase2-kurset, og særlig med den delen av opplæringen som dreier seg om å sette seg bedre inn i lov- og avtaleverket, samt hvordan man kan anvende dette etter kurset.

Tillitsvalgte i arbeid på Fase2-kurset i Lakselv