Mange viktige vedtak på godt representantskapsmøte - Fagforbundet

Mange viktige vedtak på godt representantskapsmøte

Samlet i Alta
Tillitsvalgte fra hele fylket var samlet til representanskapsmøte denne uka (Foto: Bjørn Svalastog)

Denne uka har tillitsvalgte fra hele fylket vært samlet til representantskapsmøte. Et møte som tok for seg mange store og små temaer og som resulterte i flere viktige vedtak

Hovedtemaene denne gangen var arbeidet med samhandlingsreformen og markedsretting av kommuner. I tillegg til dette var det også gjennomgang av Norsk folkehjelps prosjekter i Nord-Norge, samt andre organisatoriske saker som blant annet, handlingsplan for Fagforbundet Finnmark i 2012, regnskap 2011 og budsjett 2012.

Fylkesleder Bjørg Tapio åpnet
representantskapsmøtet


Leder i Fagforbundet Gamvik, Bente Grøtte, ytret fra møtets talerstol et ønske om større fokus på vilkårene for verneombud og hovedverneombud i Finnmark, noe som resulterte i et vedtak om å fase inn i organisasjonsplanen at et hovedverneombud skal tiltre fylkesstyret med tale og forslagsrett. Meningen er at dette skal kunne bli en realitet etter fylkesmøtet i 2013. Dette vil være i tråd med sentrale vedtak og intensjoner om et økt fokus på helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i Fagforbundet fremover.

Under møtet skrev fylkesleder Bjørg Tapio og nestleder Øystein Hansen under en avtale med Norsk Folkehjelps Rita Van Dijk, om at Fagforbundet Finnmark nå er en rasismefri sone. Avtalen gjelder hele fylkesorganisasjonen og de som er tilknyttet den på en eller annen måte.

Ole I. Hansen er Fagforbundet Finnmarks palestinaambassadør, og han benyttet anledningen under møtet til å legge fram sterke skildringer fra dagliglivet i palestinske områder, og poengterte på en fin måte viktigheten av at Fagforbundet har et solidaritetsarbeid knyttet opp mot Palestina. Ambassadørkorpset planlegger besøk i de palestinske områdene i løpet av året, og Ole skal være være med der.

Som kveldsunderholdning fikk alle møtedeltakerne se framføringen av "Den røde tråden" Et teaterstykke som på en fantastisk fin måte viser arbeiderbevegelsens historie fra begynnelsen for over hundre år siden og fram til i dag. Publikum fikk utdelt sanghefter, og kunne delta i allsangen som fulgte med hele teaterstykket. En flott opplevelse for oss alle.

Lillian Eriksen vikarierte for nestleder i Fagforbundet da hun innledet til debatt om samhandlingsreformen.
Fylkesleder Bjørg Tapio skriver under avtalen om Fagforbundet Finnmark som
rasismefri sone. Her med Rita Van Dijk fra Norsk folkehjelp (t.h.)

 

Fanny Voldnes fra Fagforbundet sentralt innledet om markedsretting av kommuner
Ole I. Hansen er palestinaambassadør i Finnmark
Bente Grøtte fikk gjennomslag for sitt ønske om økt satsing på hovedverneombudenes
vilkår

 

Fra "Den røde tråden"