Nye satser i 2012 - Fagforbundet

Nye satser i 2012

Reiseregulativ 2012
Du får høyere godtgjørelser neste år

Fra 1. januar 2012 innføres nye satser i reiseregulativet vårt. Det betyr at gamle reiseregninger ikke lengre skal benyttes

Endringene fører til at du nå vil få høyere godtgjøring for deltakelse på møter, kurs og konferanser i regi av Fagforbundet Finnmark. Blant annet økes bilgodtgjørelsen fra kr. 3,65 pr. kilometer til kr. 3,90 pr. kilometer, samt at passasjertillegget økes fra kr. 0,90 til kr. 1,00. I tillegg økes diettgodtgjøringene, slik at for eksempel kostgodtgjøring over 12 timer med overnatting blir på kr. 640,00. Øvrige endringer kan du finne ved å laste ned vedlegg til høyre på siden, eller på startsiden vår.

Det er også gjort mindre endringer på skjemaene til søknad om tapt arbeidsfortjeneste og layout på søknad om dekning til barnepass. Disse skjemaene kan også lastes ned til høyre på siden.

 

 

Dokumenter