Valla, privatisering, tariff og kr. 6000 - Fagforbundet

Valla, privatisering, tariff og kr. 6000

Lang valgkamp
Gerd Liv Valla innledet om de lange valgkampene (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet Finnmark har nettopp gjennomført en hektisk møteuke, både med fylkesstyremøte, representantskapsmøte og tariffkonferanse. Alt foregikk i Karasjok

Som hovedinnleder på representanskapsmøtets første dag var tidligere LO-leder Gerd Liv Valla hentet inn for å åpne debatten om de lange valgkampene. Selv om vi nylig har gått gjennom en lang valgkamp i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget, er det viktig at fokuset allerede nå rettes mot neste valgkamp i 2013 for å sikre valgseier for de partier som Fagforbundet samarbeider med. Valla viste gjennom sin innledning at hun fortsatt har mye å fare med, og trakk fram det ene eksemplet etter det andre på hvordan en kan jobbe for å nå dette målet om to år. Innledningen hennes ble etterfulgt av en lang og god debatt der også møtedelegatene kom med mange gode og friske innspill.

Neste dag av representantskapet ble for det meste viet debatt om privatisering, med Helene Bank fra For velferdsstaten som hovedinnleder. Hun trakk fram mange gode eksempler på hva som skjer når private aktører stikker sugerøret sitt i det offentliges kasse uten at de bidrar med noe tilbake til fellesskapet ettersom overskuddet deres går rett i egen lomme. Mange gode tankevekkere som også skapte debatt i forsamlingen.

Etter representanskapsmøtet, var det tid for å gjennomføre tariffkonferanse. Tillitsvalgte fra tariffområdene KS, Virke og BUF-etat gikk gjennom avtaleverket og lagde forslag på endringer som sendes sentralt til vurdering før forhandlingene starter neste år. Det er jo som kjent hovedoppgjør i disse områdene i 20112. Sentral SHS-leder, Kjellfrid Blakstad, åpnet tariffdebatten og innledet til gruppearbeidet, som i sin tur ble gjennomgått i plenum til slutt.

Ekstra gledelig denne gangen var at det ble samlet inn mer enn kr. 6000 til Fagforbundets barneby i Angola. Som vanlig ble det gjennomført lotteri der fagforeninger og enkeltpersoner ordnet med premier, både hjemmelagete og kjøpte. I tillegg ble det vervet en ny fadder under møtet. Noen stakk av med flere premier, noen ikke. Men gleden over å kunne gi og bidra er jo den viktigste.


Leder av seksjon helse og sosial, samt medlem av AU, Kjellfrid Blakstad
innledet tariffdebatten i Finnmark


Torhild Guttormsen (t.v.) og Marianne Strømsør blar i debattheftet til
neste års tariffoppgjør