Fagforbundsukene 2011 - Mange flotte lokale tiltak i Finnmark - Fagforbundet

Fagforbundsukene 2011 - Mange flotte lokale tiltak i Finnmark

Superverver
Bjarne Tapio er leder av Fagforbundet Karasjok, og har fått laget egne fagforbundskaker som skal deles ut til medlemmer på arbeidsplassene (Foto: Bjørg Tapio)

Fagforbundsukene er i full gang og verveutvalget har tradisjon tro vært på turne rundt om i fagforeningene i fylket

Verveutvalget hadde også med seg fylkesleder Bjørg Tapio på rundturen, og sammen besøkte de henholdsvis Kautokeino, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Tana og Vadsø. Stemningen og mottakelsene har vært på topp hele veien, og flere nye medlemmer er vervet, ikke minst som følge av flotte lokale tiltak under fagforbundsukene. Fagforbundet Vadsø leide svømmebassenget 3 timer på dagtid lørdag. De hadde også kafe. Både svømme- og kafetilbudet var gratis for byens befolkning og 60-70 mennesker benyttet seg av tilbudet. Også avisa Finnmarken stakk innom bassenget for å lage en artikkel.

Bjørg har dessuten vært flittig med kameraet, og her følger flere bilder fra turneen:

Ingen tvil om at tilbudet om gratis svømming i Vadsø ble godt mottatt

 

Her er dugnadsgjengen i Vadsø klare til å ta imot byens befolkning

 

På teknisk avd. traff vi sjefen, Magne Lindi. Han tipset oss om å jobbe
for å legge ned direkteruta Kirkenes- Oslo Det ville sette en stopper for
pendlinga mente han.

 

På besøk hos medlemmene i Bekkefaret bofellesskap i Vadsø

 

Lena Hedlund Pedersen jobber i barnehagen i Havøysund og sier at hun 
elsker Fagforbundet!

 

Leder av Fagforbundet Måsøy, Ottar Kaspersen, flankert av May Lis,
Sanna og Linda som er renholdere på skolen i Havøysund

 

Fagforbundet Karasjok får et nytt medlem. Til venstre, nestleder i
lokalforeninga, Alma Helander

 

Tross sine 70 år trives Marit Didriksen stadig like godt i jobben sin på
helsesenteret i Karasjok

 

Øystein Hansen, nestleder i Fagforbundet Finnmark, deler ut effekter til
medlemmer i Karasjok

 

Stig Torheim er leder av Fagforbundet Tana og gjør seg klar til å dele ut
frukt til medlemmene sine

Alle foto: Bjørg Tapio