Et rungende NEI til privatisering - Fagforbundet

Et rungende NEI til privatisering

Uttalelse fra Fase2
Deltakerne på Fase2-kurset i Lakselv lagde uttalelse om privatisering (Foto: Kai Yngve Pettersen)

Da Fase2 del 2 ble gjennomført i Lakselv nylig, fikk deltakerne i oppgave å lage en artikkel om en viktig politisk sak.

Det endte opp med en uttalelse mot privatisering av offentlige tjenester. Uttalelsen var så god at den publiseres her på nettsidene:

Vi er i mot privatisering!

Fagforbundet er generelt imot privatisering. Vi ser allerede at flere og flere arbeidsplasser blir privatisert i vårt fylke.

Brøyting blir lagt ut på anbud sammen med transporttjenester, tekniske tjenester og tjenester i helsevesenet. Dette er eksempler på snikprivatisering i det offentlige.

I helsevesenet brukes ofte arbeidskraft fra vikarbyråer som Fagforbundet ser på som en snikinnføring av private tjenester. Dette kan igjen føre til sosial dumping av arbeidskraft.

Fagforbundet mener at konsekvensene av dette blant annet kan gi dyrere tjenester, rettighetene til arbeidstakerne blir dårligere, det vil bli høyere krav til effektivisering og dette kan igjen føre til ulikheter i samfunnet. Kvaliteten på tjenestene vil bli dårligere.

Videre legger kommuner blant annet svømme- og idrettshaller til kommunale foretak, det vil si at kommunen har mindre kontroll over driften av disse. Hvis foretakene ser at det ikke er lønnsomt nok så kuttes tilbudene og i verste fall vil de stenge.

Fagforbundet mener at vi må sikre offentlig velferd i dagens og morgendagens samfunn!

Med hilsen:
Redaksjonskommiteen Fase 2 del 2