Sammen om en bedre kommune - Fagforbundet

Sammen om en bedre kommune

Samarbeid
Dag Christiansen (nærmest kamera) og Torstein Amdal fenget forsamlingen med humor og alvor (Foto: Bjørn Svalastog)

Dette var tema da tillitsvalgte fra hele fylket var samlet i Hammerfest til kurs tidligere denne uka

"Sammen om en bedre kommune" er et kurs som blant annet tar sikte på å formildle viktigheten og nytten av et godt trepartssamarbeid mellom ansatte, politikere og administrasjon. Målet er blant annet samhandling for bedre tjenestetilbud og gode arbeidsforhold for de ansatte i virksomhetene.

Mye av bakteppet for kurset i Hammerfest var Samhandlingsreformen som innføres fra 1. januar 2012. Det er viktig at alle aktører står best mulig rustet når reformen innføres, så også de ansattes representanter.

Dag Christiansen og Torstein Amdal fra omstillingsenheten i Fagforbundet sentralt var forelesere på kurset, som for øvrig samlet nesten 40 deltakere fra lokalforeninger i hele fylket.

Tillitsvalgte fra hele fylket samlet til kurs i Hammerfest
Tillitsvalgte fra hele fylket samlet til kurs i Hammerfest

(Foto: Bjørn Svalastog)