Tillitsvalgte fra helseforetakene samlet til kurs i Alta - Fagforbundet

Tillitsvalgte fra helseforetakene samlet til kurs i Alta

Fase2-opplæring
Tillitsvalgte og forelesere samlet på siste kvelden av Fase2-kurset i Alta (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Hele denne uka har tillitsvalgte fra helseforetakene i Troms og Finnmark vært samlet i Alta til Fase2-skolering

Fra deltakerne har vi fått denne skildringen av hvordan kurset har vært:

Den 19. september samlet det seg 15 spente tillitsvalgte fra helseforetakene i Troms og Finnmark til opplæring, Fase2 del 1. Kurslederne Berit Rustad og Bjørn Svalastog hadde lagt opp et fulspekket program for de neste fem dagene.

Dag 1 lærte vi om ideologi og Fagforbundets betydning i samfunnet vårt. Videre lærte vi om prinsipp- og handlingsprogrammet til Fagforbundet, hva det vil si å være fagorganisert og fordelene ved det. Vi lærte også om rollene og oppgavene til tillitsvalgte.

Dag 2 fortsatte med opplæring om tillitsvalgtrollen. Vi fikk innføring i fagbevegelsens betydning for velferdsstaten og Fagforbundets historie. Deltakerne var veldig engasjert og stilte mange gode spørsmål underveis. Vi hadde også gruppearbeid underveis, der de enkelte temaer skulle drøftes og diskuteres. Kurslederne ga oss problemstillinger som vi diskuterte og besvarte etter beste evne.

Dag 3 startet med undervisning om oppbyggingen av Fagforbundet. Senere på formiddagen kom Tor Inge Hoaas fra kompetansesenteret i Nord-Norge og foreleste om lov- og avtaleverk. Her lærte vi om arbeidstid, ferie, fritid, forhandlinger, lønn, medbestemmelse, oppsigelse og pensjon. Vi lært om hva tillitsvalgte kan kreve av sin arbeidsgiver og sin arbeidsplass, samt hva vi kan gjøre med tvister og uenigheter, og hvor de enkelte probelemer skal tas opp.

Dag 4 fortsatte med lov- og avtaleverk. Ann Iren Thomassen fra kompetansesenteret kom og foreleste for oss. Med lov- og avtaleverk foran oss ble det diskutert underveis i forelesningen. Undervisningen fortsatte utover dagen, og da har vi gjennomgått punkter som ferielov, turnusarbeid, yrkesskader, godtgjørelser, sykelønn, lønn generelt, overtid og mye mye mer.

Det er mye å lære, men vi holdt ivrige debatter gjennom gruppearbeid basert på yrkeserfaring fra egne arbeidsplasser. Gruppearbeid med presentasjon i plenum foran de andre deltakerne ble gjennomført hver dag. Torsdag var det avslutningsmiddag med påfølgende sosialt samvære og mye latter, før kurset ble avsluttet fredag til lunsj.

Det var mye gruppearbeid på kurset

 

Framlegg av gruppearbeid i plenum

 

Underholdningskomiteen hadde laget quiz på avslutningskvelden, og
Ellen var quizmeister.

Tekst: Lina C. S. Grøndahl
Foto: Gøran Johansen