Tariffkonferanse og representantskapsmøte - Fagforbundet

Tariffkonferanse og representantskapsmøte

Fagforbundet i Nordland, Troms og Finnmark samarbeider om tariffkonferansene i år også. Det betyr at vi for alle andre tariffområder enn KS fordeler avtaleområdene i mellom oss. Dette for å skape en breiest mulig debatt blant flere.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte i  tariffområdene KS, Spekter og SAMFO avholdes på Fauske hotell 14.-15. november. Her skal hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Nordland møte, i tillegg deltar hovedtillitsvalgte fra Spekter og SAMFO ifra Nordland, Troms og Finnmark.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte i tariffområdene KS, Bufetat og HSH avholdes i Karasjok 9.-10. november. Her møter hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Finnmark og hovedtillitsvalgte fra Bufetat og HSH fra alle 3 fylker.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte fra andre tariffavtaleområder, avholdes i Harstad på Grand Nordic hotell 2.-3. november. I tillegg møter hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Troms der.

Representantskapet  8. – 9. november på Rica Hotell, Karasjok

Tariffkonferanse  9. – 10. november på Rica Hotel, Karasjok

Mer informasjon, innkalling osv sendes ut senere.


 

Dokumenter