Valgkampturné dag 5 - Folksom avslutning i Kirkenes - Fagforbundet

Valgkampturné dag 5 - Folksom avslutning i Kirkenes

Folksomt på torget
Både gammel og ung satte pris på Fagforbundet Sør-Varangers stand på torget (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet Finnmarks rundreise i fylket ble avrundet i Kirkenes fredag.

Med stand på torget i regi av Fagforbundet Sør-Varanger som ramme, ble det en flott avslutning på en fantastisk rundreise i vårt store fylke der budskapet hele tiden har vært; Bruk stemmeretten! Overalt har vi møtt medlemmer på arbeidsplassene som har tatt seg tid til å slå av en liten prat med de tillitsvalgte fra både lokalforeninger og fylkesorganisasjonen, så også i Kirkenes.

I tillegg til stand på torget ble det gjennomført bedriftsbesøk på brannstasjonen og sykehuset. På brannstasjonen tok stedlig tillitsvalgt, Henrik Haldorsen, sammen med øvrige ansatte, i mot oss og viste oss rundt på arbeidsplassen deres. På sykehuset tok tillitsvalgt, Anita V. Danielsen oss med på en rundtur på flere av avdelingene hvor vi traff medlemmer som vi oppfordret til å bruke stemmeretten. Vi møtte ikke noen som ikke hadde tenkt å følge den oppfordringen.

Standen på torget samlet til tider flokker av mennesker som ønsket seg en gratis matbit, samt å slå av en prat med fylkesleder Bjørg Tapio og andre som hadde møtt opp. Fagforbundet Sør-Varanger har som tradisjon å stille med stand på torget i forbindelse med valgkampene, alltid med den samme oppfordringen til medlemmer og forbipasserende om å bruke stemmeretten.

Fagforbundet Finnmark håper med denne rundreisen at flere har blitt inspirert til å gå ut på valgdagen og støtte opp om demokratiet ved å bruke stemmeretten den 12. september.

Henrik viser frem den nye brannbilen
Henrik viser frem den nye brannbilen

 

Fylkesleder Bjørg Tapio slår av en prat med Britt Jorunn Jomikso som jobber på Kirkenes sykehus
Fylkesleder Bjørg Tapio slår av en prat med Britt Jorunn Jomisko på
Kirkenes sykehus


Foto: Bjørn Svalastog