Tormod ble feiret i Vadsø - Fagforbundet

Tormod ble feiret i Vadsø

Lang og tro tjeneste
Tormod Holko fikk tildelt utmerkelse for lang og tro tjeneste for Fagforbundet av leder av Fagforbundet Vadsø, Torill Stock (Foto: Oddbjørn Gundersen)

Under en tilstelning i Fagforbundet Vadsø nylig ble tidligere leder og hovedtillitsvalgt gjennom mange år, Tormod Holko hedret for lang og tro tjeneste for forbundet

Tormod har vært tilknyttet styret i lokalforeninga i ca 20 år, 17 av disse som leder og hovedtillitsvalgt. Han har i denne tiden også hatt en rekke andre verv i fylkessammenheng, både som medlem av fylkesstyret i flere år, og nå sist som medlem og varamedlem i seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Finnmark.

Tormod fikk gaven overrakt av nåværende leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Vadsø, Torill Stock under en tilstelning foreninga hadde nylig der jubilanter i foreninga fikk tildelt jubileumsnåler og gaver for langt medlemskap.

Vi gratulerer disse, og takker Tormod for sin innsats for Fagforbundet gjennom alle disse årene.