Kurs for kirkeansatte i samarbeidets ånd - Fagforbundet

Kurs for kirkeansatte i samarbeidets ånd

Kirkekurs
Kirkeansatte fra hele Nord-Norge var samlet til kurs i Tromsø (Foto: Ann Tone Salmela)

Fagforbundet i de tre nordligste fylkene har samarbeidet om å gjennomføre kurs for kirkeansatte fra Nordland, Troms og Finnmark, noe medlemmene satte stor pris på

Det er en ganske kjent sak for mange at det kan være utfordrende å tilby gode yrkesfaglige kurs for ansatte innen de litt mindre yrkesområdene blant medlemmene våre. Dette gjelder ikke med tanke på tematikk og innhold, men først og fremst med tanke på å klare å samle mange nok deltakere til at en kan få gjennomført kursene på en god nok måte. Dette har en tatt konsekvensen av i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i de tre nordligste fylkene. Der satser man på å kjøre kurs for de "mindre" yrkesgruppene som regionale kurs med deltakere fra alle fylkene.

Foreleser John Grimsby

Dette førte blant annet til at over 30 deltakere fra de tre fylkene var samlet til kurs i Tromsø forleden under temaet "Sorg og praktisk krisehjelp" med foreleser John Grimsby. Deltakerne var alt fra kirketjenere til prester og sekretærer. Kurset gikk over to dager, som et såkalt lunsj til lunsj-kurs.

Tilbakemeldingene fra deltakerne etter kurset tyder på at dette var en innertier. Mange hadde savnet et slikt tema da mange av deltakerne daglig er oppi situasjoner som kurset omhandlet. Enkelte mente også at dette var det beste kurset de hadde deltatt på noen sinne.

Et slik regionalt samarbeid viser seg altså meget vellykket, og det er allerede på tale å arrangere flere slike samarbeidskurs i nær framtid for andre yrkesgrupper med få medlemmer på hvert arbeidssted.