Ildsjelpris til Unni Esp - Fagforbundet

Ildsjelpris til Unni Esp

Ildsjel
Unni Esp fra Kjøllefjord fikk pris for sin innsats som tillitsvalgt i lokalforeningen (Foto: Bjørn Svalastog)

Unni Esp fra Kjøllefjord gjorde seg fortjent til Fagforbundet Finnmarks ildsjelpris 2011

Prisen fikk hun for en utrettelig innsats for medlemmene i Fagforbundet Lebesby gjennom lang tid, og spesielt i en tid da foreninga var inne i en turbulent og vanskelig periode for et par år siden. Unni tok ansvaret for driften av foreningen i denne tiden, på tross av at henne egen helse til tider skrantet. Ikke desto mindre så hun at medlemmene hadde et stort behov for bistand og stod derfor på slik at driften av foreningen var sikret, og at de lokale forhandlingene skulle gå som normalt. På toppen av det hele gjorde hun alle disse tingene i en tid da hun egentlig hadde trukket seg som tillitsvalgt. Mye på grunn av denne innsatsen er Fagforbundet Lebesby i dag en levende og sterk fagforening som står på for sine medlemmer, men nå med andre ved roret.

Tildelingen av prisen, som bestod av et maleri og en sjekk på kr. 2000, skjedde under festmiddagen på fylkesmøtet i Fagforbundet Finnmark tidligere denne uka. Det var første gang at denne prisen ble tildelt, og det var styret i Fagforbundet Finnmark som stod for innstillinga til prisen. Mange tillitsvalgte gjør en formidabel innsats i det daglige og kunne gjort seg fortjent til å få prisen, men det var aldri tvil om at det var Unni fra Kjøllefjord som fortjente denne prisen aller mest denne gangen.

Vi gratulerer Unni med ildsjelprisen 2011