Bjørg Tapio ny leder i Finnmark - Fagforbundet

Bjørg Tapio ny leder i Finnmark

Ny fylkesleder
Bjørg Tapio ble valgt til ny leder i Fagforbundet Finnmark under fylkesmøtet denne uka (Foto: Fagforbundet Finnmark)

På fylkesmøtet denne uka ble det blant annet foretatt valg av nytt fylkesstyre. Resultatet ga flere endringer.

Gjennom valgkomiteens forslag ble det klart at det ville bli fremmet en annen kandidat til ledervervet enn sittende leder, Jorunn Romsdal. Etter en kampvotering med sittende leder ble det altså klart at ny leder i Fagforbundet Finnmark heter Bjørg Tapio. Bjørg kommer fra Vadsø og har jobbet som tillitsvalgt i en rekke år. De siste årene har hun hatt vervet som nestleder i Fagforbundet Finnmark, samt innehatt vervet som leder av seksjon helse og sosial.

Valget resulterte også i flere andre endringer i styresammensetningen. Øystein Hansen fra Sør-Varanger ble valgt til ny nesteleder, mens Bjørn Svalastog, også fra Sør-Varanger, ble valgt til ny opplæringsansvarlig. Organisasjonssekretær ble Jorunn Mikkelsen fra Kvalsund. Ellers er styret satt sammen av tillitsvalgte fra hele fylket med ulik bakgrunn og alder.

STYRET I FAGFORBUNDET FINNMARK 2011 - 2013

Leder Bjørg Tapio 

Nestleder Øystein Hansen

Opplæringsansv. Bjørn Svalastog

Org. sekretær Jorunn Mikkelsen

Leder SHS Eva Sætrum

Leder SKKO Monika Olsen

Leder SKA Grethe Ernø Johansen

Leder SST Arnt Jensen

Ungdomstillitsvalgt Cecilie Knibestøl

Pensjonisttillitsvalgt Arne Thomassen

Styremedlem Pål Mansika

Styremedlem Bjarne Tapio

Styremedlem Ann Tone Salmela

1. Vara Ole I. Hansen

2. Vara Morten Wilhelmsen

3. Vara Sussi Meszaros

4. Vara Marith Bakkevoll

5. Vara Bjørn Vidar Dalan

Øvrige endringer i sammensetting av styrer og utvalg vil bli lagt ut på nettsidene etterhvert