Nord-Norge i møte med AU - Fagforbundet

Nord-Norge i møte med AU

Lydhørt arbeidsutvalg
Ann Tone Salmela fra Båtsfjord forteller AU om hvordan prosjektet innenfor private barnehager i Finnmark drives (Foto: Bjørn Svalastog)

Denne uka har fylkesstyrene i de tre nordligste fylkene vært samlet i Alta til møte med arbeidsutvalget i Fagforbundet sentralt

Disse møtene gjennomføres årlig, og hensikten er blant annet å diskutere saker som er viktig for de ulike regionene, samt hva som er viktige saker ellers i organisasjonen. Slike møter er også viktige med tanke på å peke på de ulike utfordringer man står overfor i det daglige og hvordan man gjennom konstruktive debatter kan komme frem til gode fremtidige løsninger.

Største delen av det sentrale arbeidsutvalget var til stede, og møtet ble ledet av nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Av viktige temaer som ble tatt opp var:

- Organisasjonsarbeidet i fylkene

- Samhandlingsreformen

- 3 partssamarbeidet (kvalitetskommuneprogrammet)

- Valgkamp 2011

- Verving og medlemssituasjonen

- Den økonomiske situasjonen

 

Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord
Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord
(Foto: Bjørn Svalastog)