Sammensetning av styrer og utvalg 2011 - 2013 - Fagforbundet

Sammensetning av styrer og utvalg 2011 - 2013

Seksjons- og utvalgskonferanser i Alta i februar
(Foto: Bjørn Svalastog)

Vi har laget en oversikt over sammensetning av seksjonsstyrer og utvalg i Fagforbundet Finnmark etter de vedtektsfestede konferansene i Alta i februar


Sammensetning av seksjonsstyrer og utvalg
i perioden 2011 - 2013


Seksjon helse og sosial:

Leder: Bjørg Tapio (Vadsø)

Nestleder: Eva Sætrum (Hasvik)
Medlem: Gunn Inger Skog (Hammerfest)
Medlem: Leila Catherin Sibayan (Sør-Varanger)
Medlem: Bjørn Kristensen (Tana)

1. Vara: Siv Anne Persen (Vadsø)
2. Vara: Ronny Holm (Hammerfest)
3. Vara: Reidun Gaup (Kautokeino)


Seksjon kontor og administrasjon:

Leder: Grete Ernø Johansen (Hammerfest)

Nestleder: Ann Tove Wilhelmsen (Loppa)

Medlem: Elen Valborg Vuolab (Karasjok)
Medlem: Trine Marthinussen (Sør-Varanger)
Medlem: Hartvik Hansen (Tana)

1. Vara: Hans Kristian Hansen (Gamvik)
2. Vara: Inger Nilssen (Vadsø)
3. Vara: Merete S. Helander (Tana)


Seksjon kirke, kultur og oppvekst:

Leder: Bjørn Svalastog (Sør-Varanger)

Nestleder: Monika Olsen (Hasvik)

Medlem: Wenche Mikalsen (Finnmark Fylkeskommune)
Medlem: Svein Sivertsen (Hammerfest)
Medlem: Ann Tone Salmela (Båtsfjord)

1. Vara: Beate Lian Brynjulfsen (Nordkapp)
2. Vara: Morten Wilhelmsen (Finnmark Fylkeskommune)
3. Vara: Monica Hansen (Vadsø)


Seksjon Samferdsel og teknisk:

Leder: Arnt Jensen (Vardø)

Nestleder: Erling Kristensen (Alta)

Medlem: Line Kristoffersen (Sør-Varanger)
Medlem: Berit Holten (Alta)
Medlem: Roy Johannessen (Porsanger)

1. Vara: Pål Mansika (Hammerfest)
2. Vara: Evy Skog (Hammerfest)
3. Vara: Bjarne Tapio (Karasjok)


Ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark:

Leder: Cecilie Knibestøl (Tana)

Medlem: Marlyn Nilsen Olavson (Båtsfjord)
Medlem: Renate Fagerness (Porsanger)
Medlem: Hilde Charlotte Kaspersen (Vadsø)
Medlem: Anette Helene Opdahl (Tana)

Vara: Jørgen Betten (Nesseby)
Vara: Maritha Lundberg Hansen (Vardø)
Vara: Gøran Johansen (Hammerfest)


Pensjonsitutvalget i Fagforbundet Finnmark:

Leder: Arne Thomassen (Hammerfest)

Medlem: Trude Holm (Porsanger)
Medlem: Olaf B. Johnsen (Vadsø)
Medlem: Elly Pedersen (Hasvik)
Medlem: Gunnar Pedersen (Alta)

Vara: Svanhild S. Paulsen (Hammerfest)
Vara: Aslak A. I. Siri (Kautokeino)
Vara: Brit Stok (Sør-Varanger)