Innholdsrik sykehuskonferanse i Stjørdal - Fagforbundet

Innholdsrik sykehuskonferanse i Stjørdal

På sykehuskonferanse
Deltakere fra Fagforbundet Finnmark på Sykehuskonferansen i Stjørdal. Nestleder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio i forgrunnen før konferansestart. (Foto: Bjørn Svalastog)

Denne uka deltok flere tillitsvalgte fra Fagforbundet Finnnmark på Sykehuskonferansen 2011. Konferansen ble arrangert i Stjørdal, og samlet deltakere tilknyttet Spekter-området fra hele landet

Hovedtemaene på konferansen var Tverrfaglighet og kvalitet, samt hvordan veien videre skal gå for å sikre best mulig kvalitet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen til medlemmer og ansatte innen norske sykehus i framtida.

Innledere på konferansen var alt fra politiske rådgivere i departementene til leger og arbeidsgiverrepresentanter. Konferansen ble åpnet av nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti. Det var også lagt inn tid til gode debatter og meningsytringer fra deltakerne i salen.

Fra Fagforbundet Finnmark deltok koordineringsleddet i Spekter-området som bestod av, Bjørg Tapio, Ole I. Hansen, Bjørn Kristensen, Arnt Jensen og Bjørn Svalastog.

Du kan lese mer, og se videosnutter fra konferansen ved å klikke på denne linken: http://forrige.fagforbundet.no/forsida/Sykehus/