Kursoversikt, vår 2011 - Fagforbundet

Kursoversikt, vår 2011

(Foto: Bjørn Svalastog)

Oversikten over organisatorisk opplæring i Fagforbundet Finnmark i første halvdel av 2011 er nå klar

OVERSIKT OVER PLANLAGTE KURS OG KONFERANSER I FAGFORBUNDET FINNMARK FØRSTE HALVÅR 2011 Under forutsetning av tilstrekkelig påmelding fra fagforeningene vil følgende kurs bli arrangert:

TILLITSVALGTOPPLÆRING FASE 2. DEL 3

Dato uke; 28. - 3. mars 2011 uke 9

Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomført Fase 1 KS-området.

Søknadsfrist: Innkalling

Sted: Skaidi hotell

OPPLÆRING/PLANLEGGINGSMØTE ALLE UTVALG/STYRE FYLKES ORG.

Dato uke: 11. - 13. april 2011 uke 15

Målgruppe: Alle i utvalg/styret i fylkesorg.

Søknadsfrist: Innkalling

Sted: Lakselv

TILLITSVALGTSOPPLÆRING FASE 2. DEL 1. KS

Dato uke; 2. - 6 mai 2011 uke 18

Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomført Fase 1 eller tilsvarende.

Søknadsfrist: 6. april

Sted: Lakselv hotell

OPPLÆRING AV UNGDOMSTILLITSVALGTE

Dato: uke: mai 2011 uke

Målgruppe: Ungdomstillitsvalgte

Søknadsfrist:

Sted: Lakselv hotell

TVERRFAGLIG VEILEDNING

Dato:uke: 10. - 11 mai 2011 uke 19

Tillitsvalge med erfaring

Søknadsfrist: 26. april

Sted: Ikke avklart.

TVERRFAGLIG VEILEDNING

Dato: uke; 15. - 16 juni uke 24

Tilitsvalgte med erfaring

Søknadsfrist: Innkalling

Sted: Ikke avklart

YRKESFAGLIG KURS/DAGSKONFERANSER

Dato: Ikke avklart

Seksjoner sender ut kursplakater når tiltak er avklart.

Det vil bli sendt ut kursplakater til de kurs som det er søknadsfrist til ca. 3 uker til 1 måned før søknadsfrist.

Påmelding skal skje til lokal fagforening, som samlet sender det til postmottak.fi@fagforbundet.no

NB husk navn, adr. Mobil Tlf.nr og evt e-post adr.

 

Øystein Hansen

Opplæringsansvarlig

Fagforbundet Finnmark

Tlf 92228906

E-post adr: oystein.hansen@fagforbundet.no