Forberedelsene til vedtektsfestede konferanser i full gang - Fagforbundet

Forberedelsene til vedtektsfestede konferanser i full gang

Felles seksjonsstyremøte
Seksjonstyrene var samlet i Tana denne uka for bl.a. å planlegge aktiviteter i 2011 (Foto: Bjørn Svalastog)

Da seksjonsstyrene var samlet til fellesmøte i Tana denne uka var planlegging av aktiviteter i 2011 hovedtema. Første store oppgave neste år er gjennomføringa av vedktektsfestede konferanser i februar

Konferansen, som arrangeres annethvert år, skal denne gangen gå som en felles konferanse der alle lokale seksjonsledere er samlet, samt ungdoms- og pensjonisttillitsvalgte. Konferansen skal gå av stabelen 15. - 16. februar 2011 i Alta.

Tidligere denne uka gjennomførte seksjonsstyrene et fellesmøte i Tana for å gå igjennom dette og andre fellestiltak i 2011. Konferansen i februar har som mange vet som hovedmål å velge seksjons- og utvalgsstyrer de neste to åra, men det er også ryddet plass til flere andre fellestemaer, som motivasjon og samarbeidet mellom Fagforbundet Finnmark og LO Finnmark.

Det ble også vedtatt å se på muligheten for å gjennomføre felles kurs/fagdager på tvers av seksjonene i 2011, men ingenting er foreløpig vedtatt i så måte.

Fellesmøtet i Tana markerte slutten på et langt og hektisk, men også innholdsrikt møteår i 2010, og de tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet Finnmark tar seg etterhvert en god og velfortjent juleferie. Dette skjer imidlertid med lovnader om å stille friske og opplagte og med alle sanser skjerpet allerede fra starten av det nye året 2011, som sikkert blir minst like innhooldsrikt som det forrige.