Gode og viktige møter med kirkeansatte i Finnmark - Fagforbundet

Gode og viktige møter med kirkeansatte i Finnmark

Møteutstyr
Med kofferten full av brosjyrer og effekter møtte SKKO kirkeansatte i Finnmark (Foto: Bjørn Svalastog)

Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Finnamark har i høst hatt stort fokus på kirkeansatte. I løpet av de siste to ukene har det blitt gjennomført møter over hele fylket

Møtene har vært lagt opp som informasjons- og dialogmøter mellom representanter fra seksjonsstyret og ansatte i menighetene. Faktisk var ansatte fra alle menigheter invitert til møtene som ble gjennomført på fire steder i fylket, Loppa, Alta, Lakselv og Kirkenes. Ikke alle hadde anledning til å komme på disse møtene, men de som var til stede uttrykte at de satte stor pris på å få muligheten til å få informasjon fra tillitsvalgte om blant annet lov- og avtaleverk, arbeidstidsbestemmelser, tarifforhandlinger osv.

Kirkeansatte i Loppa samlet i Øksfjord
Kirkeansatte i Loppa samlet i Øksfjord

I tillegg til det faste programmet som det var lagt opp til på alle stedene, var det satt av god tid til spørsmål og innspill fra deltakerne. Seksjonen vil i fremtiden satse på å arrangere flere kurs og fagdager for de kirkeansatte, så det var nyttig for de tillitsvalgte også å få tips til tema og innhold på disse. Seksjonen satser på regionalt kurs for kirkeansatte allerede på vårparten 2011.

Møte med kirkeansatte fra Alta og Kautokeino i Alta

Møte med kirkeansatte fra Alta og Kautokeino i Alta

Disse møtene som nå har blitt gjennomført mellom seksjonens tillitsvalgte og de kirkeansatte har vist seg å være både nyttige og viktige for alle deltakere, og er absolutt noe en bør satse på å fortsette med i fremtiden. Det å treffe medlemmene på medlemmenes premisser er utvilsomt viktig i arbeidet med å kunne gi et best mulig tilbud, både faglig og organisatorisk. Så håpet er at en ved seinere anledninger vil få enda flere deltakere på møtene. Uansett var dette en god start på Fagforbundet Finnmarks satsing innen kirkeområdet.

Fra seksjonsstyret deltok områdetillitsvalgt i KA, Svein Sivertsen og undertegnede.

Ansatte fra karasjok samlet i Lakselv. Områdetillitsvalgt i KA Vest-Finnmark Svein Sivertsen forteller om tariffoppgjøret i KA-området i høst

Ansatte fra Karasjok samlet i Lakselv. Områdetillitsvalgt i KA Vest-Finnmark
Svein Sivertsen forteller om tariffoppgjøret i KA-området i høst

Siste møtedag var i Kirkenes med ansatte fra Vadsø menighet
Siste møtedag var i Kirkenes med ansatte fra Vadsø menighet