Fylkesordfører med tro på framtida - Fagforbundet

Fylkesordfører med tro på framtida

Runar Sjåstad
Fylkesordføreren innledet på representantskapsmøtet denne uka (Foto: Bjørn Svalastog)

Det er all grunn til optimisme når det gjelder framtida for Finnmark, men utfordringene vil stå i kø. Dette uttrykte fylkesordfører Runar Sjåstad da han innledet til debatt på representantskapsmøtet i Karasjok tidligere denne uka

Han trakk fram industriutbygginga i Hammerfest og Sør-Varanger som gode eksempler på at fremtidsuktsiktene for fylket er gode. I tillegg er det også håp om ny utvikling av industri og næring i flere kommuner, med tanke på gruveindustri i Kvalsund og Kautokeino. Alt dette kommer som et tillegg til den næringa man tradisjonelt har hatt i landsdelen i årtier, samt utviklingen innen kulturområdet.  

Men med all denne optimismen følger det også en del utfordringer. Ikke minst ser en at det høye antallet elever som faller ut av videregående opplæring er et kjempeproblem for fylket. For at et fylke skal kunne blomstere er en avhengig av at kompetansen dannes og beholdes lokalt. Her har vi en alvorlig jobb å gjøre sa Sjåstad. Han fulgte opp med å si at Finnmark er nødt til å gjøre seg atraktiv utad. En vil komme mye lengre med å fokusere på det positive enn ved å fokusere på det negative ved landsdelen.

Fylkesordførerens innledning resulterte i en lang og god debatt blant Fagforbundet Finnmarks tillitsvalgte i møtetsalen i Karasjok. En debatt som blant annet endte ut i to uttalelser fra møtet. Den ene handler om nei til ytterligere fredning av Anarjok nasjonalpark, mens den andre dreier seg om krav til politikerne om mer sosial boligpolitikk i kommunene.