Fane2-samling i øst og vest - Fagforbundet

Fane2-samling i øst og vest

Fane2-ansvarlige
Jevnlig gjennomgang av medlemssystemet er viktig. Her fra samlingen i Alta (Foto: Lillian Rydheim)

I løpet av de siste to ukene har Fane2-ansvarlige fra hele fylket vært samlet til gjennomgang av medlemssystemet til Fagforbundet

Samlingene har blitt arrangert i Alta og Tana, og samlet fagforeningsledere og kasserere/Fane2-ansvarlige fra henholdsvis Vest-Finnmark og Øst-Finnmark

Temaene på samlingene var bl.a. trekklistebehandling, etterfakturering av kontingent og rapporter, i tillegg til en gruppeoppgave. Kursledere/forelesere var Britt Jensen som er ressursperson i Fane2 og ansatt på fylkeskontoret i Nordland og Lillian Rydheim ressursperson i Fagforbundet Finnmark.

Samlingene ble vellykket både med tanke på innhold, deltakernes aktive deltakelse under kurset og de mange gode innspill ressurspersonene fikk underveis.

Lillian Rydheim er ressursperson på Fane2 i Fagforbundet finnmark. Her fra samlingen i Tana
Lillian Rydheim (stående) er ressursperson på Fane2 i Fagforbundet
Finnmark. Her er hun i full gang med å undervise tillitsvalgte fra
Øst-Finnmark i Tana.
(Foto:Bjørn Svalastog)
Britt Jensen er ressursperson på Fane2 i Fagforbundet Nordland
Britt Jensen er ressursperson på Fane2 i Fagforbundet Nordland
(Foto: Lillian Rydheim)