Sterke inntrykk i Angola - Fagforbundet

Sterke inntrykk i Angola

Fortalte om Fagforbundets barneby
Arnt Jensen fortalte om sterke inntrykk da han var med som Fagforbundet Finnmarks representant under åpninga av barnebyen i Angola (Foto: Bjørn Svalastog)

Da Fagforbundets barneby ble åpnet i Angola nylig var tillitsvalgte fra fylkene blant gjestene fra Norge. Fra Finnmark deltok SST- fylkesleder Arnt Jensen

Arnt viste bilder og fortalte om opplevelsene han hadde hatt under besøket i Huambo i Angola under en samling for tillitsvalgte i Tana denne uka. Han fortalte at opplevelsene hadde satt spor i han. Angola er et av verdens fattigste land, og opplevelsene av nød og fattigdom i det krigsherjede landet var sterke.

Likevel var det enormt posistivt å få være med på åpninga av barnebyen sa han. Fylkene i Norge har gitt navn til husene som barna bor i, og Arnt besøkte huset med navnet Finnmark, som foreløpig hadde fått tre barn som beboere.

Fagforbundet Finnmark har forpliktet seg til å drifte dette huset i årene fremover. Dette vil beløpe seg på i overkant av kr. 300.000, så det er viktig at mange medlemmer i Fagforbundet Finnmark verver seg som faddere fremover.