Felles fylkesstyremøte i gassbyen Hammerfest - Fagforbundet

Felles fylkesstyremøte i gassbyen Hammerfest

Faglig-politisk trio
Leder i Fagforbundet Finnmark, Jorunn Romsdal flankert av hovedinnlederne på fellesmøtet, stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) og nestleder i Fagforbundet, Mette Nord (t.h.) (Foto: Fagforbundet Finnmark)

Fagforbundet Nordland, Troms, og Finnmark, samt kompetansesenteret i Nord-Norge har en årlig tradisjon med et fellesmøte. Årets møte ble nylig arrangert i Hammerfest

Også de ansatte ved fylkeskontorene er med på møtene og får også tid til å ha egne møter. I år kom leder av HK -klubben og personalsjef og deltok på møtet deres. Totalt med deltakere og innledere var vi 60 stykker. 

I strålende høstvær hadde vi felles møte over 2 dager og så var det separate møter. Innholdet i fellesmøte var valgkamp hvor nestleder i Fagforbundet Mette Nord og Ingalill Olsen innledet. I etterkant var det debatt før deltakerne ble sendt i gruppearbeid for å lage forslag til valgkampplan.

Tommelen opp

Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord gir tommelen opp før valgkampen i 2011
(Foto: Fagforbundet Finnmark)

Ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen fikk æren av å starte om morran andre dag. Ingen enkel oppgave men den klarte han meget bra. Han innleda om samhandlingsreformen og snakka om utfordringer for kommunene i Nord-Norge. Etter innledninga hans var det mange som ønska ordet og han fikk mange tilbakemeldinger.

Et annet viktig tema som var oppe var arbeidsmiljøkriminalitet og varsling hvor innlederne var Hilde Bernhardsen, nestleder i Fagforbundet Troms og Elisabeth Grannes, LO advokat. Her var det også mange som tok ordet etter innledningene. Det ble mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne som syntes temaene på møtet var bra og at vi hadde fått tak i gode innledere.

LO-advokat, Elisabeth Grannes innledet om varslerparagrafen
(Foto: Fagforbundet Finnmark)

På første kvelden hadde vi underholdning med de "tre griser" som var en stor suksess. Dette er damene som har vært 2 ganger på landsmøtet og underholdt og som er de som høster mest applaus og latter.

Andre kvelden var satt av til å trekke lotteriet vi hadde til inntekt for Fagforbundets barneby i Angola. Vi fikk inn bra med penger. Tusen takk til de fagforeninger og enkeltpersoner som har bidratt med gevinster.

Formiddagen 3. dag var satt av til informasjon og besøk på Melkøya. Det var en flott informasjon fra Statoil og ikke minst en fin tur ut på øya. Der får man virkelig sett på dimensjonene. Du føler deg bra liten når du ser tankanleggene på nært hold.

Besøk på det gigantiske LNG-anlegget på Melkøya (Foto: Fagforbundet Finnmark)


Så tusen takk til alle innledere og deltakere for et flott møte!