Tillitsvalgte fra Finnmark deltok på Velferdskonferansen 2010 - Fagforbundet

Tillitsvalgte fra Finnmark deltok på Velferdskonferansen 2010

Kritikk
Ole I. Hansen fra Hammerfest ga Helga Pedersen kritikk fra talerstolen i Folkets hus for APs sykehuspolitikk (Foto: Bjørn Svalastog)

Velferdskonferansen gikk av stabelen i Oslo tidligere denne uka. Blant deltakerne var også flere tillitsvalgte fra Fagforbundet Finnmark

Konferansen gikk i regi av organisasjonen For velferdsstaten 13. - 14. september på folkets hus. Temaene på konferansen dreide seg i hovedtrekk om konsekvenser ved en svekkelse av velferdsstaten som følge av innføring av New public management og privatisering av offentlige tjenester. De ulike temaene ble diskutert i flere foreskjellige paralellseminarer som pågikk begge dagene.

Det var også satt av tid til paneldebatt med lederne av de tre regjeringspartiene til stede. Her benyttet bl.a. Ole I. Hansen fra Hammerfest og Helse-Vest Finnnmark anledningen til å stille parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen kritiske spørsmål rundt innføringen av helsereformen for ca. 10 år siden. Pedersen svarte imidlertid at reformen var bra for Finnmark fylke og at det ikke var noen planer om å endre på strukturen fra i dag.

Øvrige deltakere fra Fagforbundet Finnmark på konferansen var: Bjørg Tapio (Vadsø), Jorunn Mikkelsen (Kvalsund), Leila Catherin Sibayan (Sør-Varanger) og Bjørn Svalastog (Sør-Varanger)

Leila Catherin Sibayan fra Sør-Varanger var meget fornøyd med innholdet i konferansen

Leila Catherin Sibayan fra Sør-Varanger var meget fornøyd med
innholdet i konferansen